Prehrambeni strojevi koji se mogu primijeniti na različite prehrambene proizvode za univerzalne svrhe obrade hrane, kao što su sterilizacija, kuhanje, sušenje, miješanje itd.

stroj za blanširanje Stroj za pasterizaciju
Stroj za blanširanje
automatski stroj za sušenje zraka puhanjem
Stroj za sušenje puhala zraka
Retorta autoklavnog sterilizatora
Autoklav Retorta
Retorta za sterilizaciju autoklava male veličine okomitog tipa
Mali vertikalni autoklav
Dođite na vrh