การ ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ใน บรรจุภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ น้ำ

บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ วิธี การ บรรจุ แทน ที่ อากาศ ใน ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ด้วย ก๊าซ ตั้ง แต่ แต่ หนึ่ง ขึ้น ยับยั้ง การ เน่า เสีย ของ และ อายุ การ เก็บ เริ่ม บรรจุ ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย เน่า เน่า เน่า ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เน่า เน่า เน่า เน่า ของ ก๊าซ ใน ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ จะ เปลี่ยนแปลง เอง ตาม ธรรมชาติ หรือ จะ ถูก ควบคุม ให้ คง เดิม karta เหมาะ ทั้ง ทั้ง บรรจุภัณฑ์ ขาย ปลีก ถนอม อาหาร ใน ปริมาณ มาก เทคโนโลยี เริ่ม ใน เชิง พาณิชย์ ช่วง ทศวรรษ โดย ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ ใน ใน ใน ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก ไปยังสหราชอาณาจักรในสภาพแวดล้อมที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี MAP จึงเริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการค้าในยุโรปและอเมริกาในปี 1930 และ 1970 ปัจจุบันเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ MAP ได้รับ การ พัฒนา สำหรับ เนื้อ สัตว์ สด ผลิตภัณฑ์ จาก น้ำ เต้า หู้ ชีส สด ผัก ผลไม้ และ อาหาร สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ
บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย สำหรับ สัตว์ น้ำ ต่าง ๆ รวม รวม ทั้ง ปลา และ นัก เก็ต กุ้ง และ และ หอย หอย หอย กุ้ง เก็ต เก็ต เก็ต เก็ต เก็ต เก็ต นัก นัก หอย หอย หอย หอย.

เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะเลดัดแปศารบกุ

สารบัญ

องค์ ประกอบ ก๊าซ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ สัตว์ น้ำ น้ำ

ก๊าซ ผสม บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ มัก จะ ด้วย ด้วย co2, o2 และ n2 สาม หรือ อย่าง ก๊าซ ใน ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง จะ ความ สด และ ยืด อายุ เก็บ รักษา การ ยับยั้ง การ สัตว์ ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ใน ใน ใน ใน ใน และ และ และ จาก จาก จาก ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด น้ำ และ ลด ความ หืน หืน ของ กรด ไขมัน ผล การ ถ นอมรักษา นอมรักษา ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ต่อ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ ดี กว่า บรรจุภัณฑ์ อากาศ อากาศ และ สุญญากาศ ใต้ เงื่อนไขเดียว กัน ตัวอย่าง เช่น ใต้ เงื่อนไข ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ (60% CO2: 40% N2) การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ ใน ปลา ปลา ซาร์ดีน จะ ถูก ยับยั้ง มาก ขึ้น อายุ การ การ เก็บ รักษา ปลา ซาร์ดีน ภาย ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ สภาวะ สุญญากาศ และ บรรจุ ใน อากาศ คือ 12 วัน 9 วัน และ 3 วัน ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ตาม ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ วัน XNUMX

CO2 เป็น ก๊าซ หลัก ที่ มี บทบาท บทบาท ใน การ รักษา ความ สด ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ มี ฤทธิ์ ฤทธิ์ ยับยั้ง ยับยั้ง เชื้อรา ที่ ปนเปื้อน บน พื้น ผิว ปลา และ ยับยั้ง หรือ ผล ต่อ ของ จุลินทรีย์ ที่ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ที่ ที่ เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า บน เน่า พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น พื้น. เสีย ได้ co2 สามารถ ละ ลาย ได้ ได้ ใน และ ไขมัน และ ความ สามารถ สามารถ ใน ละลาย ใน น้ำ จะ เพิ่ม ขึ้น ขึ้น เมื่อ ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ละลาย ใน และ กับ น้ำ เพื่อ ผล กรด กรด กรด กรด กรด กรด กรด กรด กรด กรด กรด กรด กรด มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง จุลินทรีย์ จาก ค่า pH ลด ลง ใน วัสดุ อาหาร หรือ ใน จุลินทรีย์ จาก การ ศึกษา ว่า 2% ถึง 25% ของ co100 สามารถ ยับยั้ง การ งาน ของ จุลินทรีย์ ใน ผลิตภัณฑ์ น้ำ เอื้อ ต่อ รักษา สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ งาน งาน งาน ใน ใน ใน จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ของ ของ ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศสูงเท่าใด ผลกระทบของแบคทีเรียก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น การศึกษาบางชิ้นเชื่อว่าผลการยับยั้ง CO2 ต่อจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ CO2 ที่ละลายในผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ Farber เชื่อว่าผลกระทบโดยรวม ของ CO2 ต่อ จุลินทรีย์ คือ การ ยืด ยืด ระยะ ความ ล่าช้า ของ การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ ลด อัตรา การ เติบโต ของ จุลินทรีย์ ใน ระยะ การ เจริญเติบโต แบบ ลอการิทึม ลอการิทึม ปั ปั ลอการิทึม ลอการิทึม ลอการิทึม ลอการิทึม แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ ปั ปั ปั ปั ปั ปั ปั ปั ปั ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ จจุบัน กลไก ถ ถ นอมรักษา นอมรักษา co2 ยัง ไม่ ที่ เข้าใจ เข้าใจ อย่าง ถ่อง แท้

เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะเลดัดแปศารบกุ

O2: ใน ใน ปฏิกิริยา การ สภาพ หลาย ระหว่าง การ เก็บ รักษา อาหาร บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ของ ผลิตภัณฑ์ น้ำ บรรจุภัณฑ์ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย ไม่ ออกซิเจน และ ลด การ ลด ไตรเมทิลลา มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน ลด ลด ลด การ การ ออกไซด์ ออกไซด์ ลด การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต ของ ของ ของ ของ ของ Tmao) ใน ปลา สด สด เป็น ไตรเมทิลลา มีน (tma) อย่าง ไร ก็ ตาม ตาม การ มี มี มี ต่อ การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ และ การ เร่ง ปฏิกิริยา ของ เอนไซม์ ยัง ให้ เกิด หืน ของ ที่ มี สูง สูง มี มี มี มี มี สูง บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ ปฏิกิริยา ปฏิกิริยา บรรจุ บรรจุ บรรจุ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ปฏิกิริยา ปฏิกิริยา ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ ปราศจาก o2 สามารถ รักษา สี ของ กุ้ง หน้า ยาว ภาค เหนือ ป้องกัน การ ออกซิเดชัน ของ ไขมัน และ และ กลิ่น รักษา เหนียว และ ยืด อายุ เก็บ การ ศึกษา บาง ว่า สภาพ ของ สามารถ ชะลอ ของ ของ สามารถ ชะลอ ของ ของ ชะลอ ชะลอ ชะลอ ชะลอ ชะลอ สามารถ ชะลอ ชะลอ ชะลอ สามารถ สามารถ สามารถ ชะลอ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ และ และ และ ยืด การ และ ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด การ สลาย ตัว ของ โปรตีน หอย นางรม นางรม เปลี่ยนแปลง ของ ค่า pH การ สร้าง และ และ สลาย ตัว ของ อะมิโนอิสระ อะมิโนอิสระ และ การ ขึ้น ของ ปริมาณ ไนโตรเจน เบส ที่ ระ ได้ และ ยืด อายุ เก็บ รักษา นางรม นางรม. การ ศึกษา ล่า สุด แสดง ให้ เห็น ว่า การ ใช้ เครื่อง เก็บ ออกซิเจน เพื่อ กำจัด กำจัด ทั้งหมด ใน บรรจุภัณฑ์ สามารถ สามารถ สามารถ การ เอมี น ชีวภาพ (ฮีสตา มีน ปูเตร ซีน คาดา คาดา) ใน ระหว่าง แช่ แช่ เย็น ของ ปลา แมคเคอเรล แมคเคอเรล แมคเคอเรล เมื่อ เทียบ กับ บรรจุภัณฑ์ อากาศ บริสุทธิ์ และ สามารถ ลด อายุ อายุ การ จาก 2 วัน ขยาย 2 วัน ดัดแปลง บรรยากาศ ปลอดสาร o2 ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ยับยั้ง เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ แอโรบิก แต่ สร้าง ใน ใน ใน เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ แอโรบิก สร้าง เสี่ยง การ ของ จุลินทรีย์ แอโรบิก แต่ สร้าง ใน การ ส่งเสริม การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ ที่ ที่ ใช้ ออกซิเจน เช่น เช่น Clostridium botulin

N2: ไนโตรเจนเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นซึ่งละลายได้ไม่ดีในน้ำและไขมัน เนื่องจากความเสถียร ความสามารถในการละลาย และคุณสมบัติของ N2 ไม่สามารถซึมผ่านได้ง่ายผ่านฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นก๊าซเติมในระบบบรรจุภัณฑ์ดัดแปลง บรรยากาศ เพื่อ ป้องกัน การ ยุบ ตัว ของ ถุง บรรจุภัณฑ์ และ ทำ ให้ บรรจุภัณฑ์ ดู เต็ม ใน เดียว กัน ก็ ใช้ ทดแทน ทดแทน บรรจุภัณฑ์ และ ใน ถุง ป้องกัน กลิ่น จาก ออกซิเดชัน ของ ปลา และ มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน หอย หอย หอย หอย หอย หอย หอย หอย หอย หอย หอย หอย หอย หอย ถุง ถุง ถุง ถุง ถุง ถุง ถุง ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน การสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์แอโรบิก

ปัจจัย สำคัญ ที่ ส่ง ผล ต่อ คุณภาพ ของ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ

ปัจจัย ที่ ส่ง ผล ต่อ คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ สำหรับ สำหรับ ปลา และ อาหาร ทะเล

ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ เน่า เสียง่าย และ อายุ อายุ เก็บ รักษา ได้ รับ ผล กระทบ กระทบ จาก ปัจจัย ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ส่วน ส่วน ใหญ่ ใช้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ดัดแปลง บรรยากาศ ดัดแปลง บรรยากาศ จะ ผ่าน การ ปรับ สภาพ ก่อน หั่น และ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ แช่ ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน แต่ละลิงค์ แต่ละลิงค์ แต่ละลิงค์ แต่ละลิงค์ แต่ละลิงค์ แต่ละลิงค์ แต่ละลิงค์ แต่ละลิงค์ แต่ละลิงค์ แต่ละลิงค์ ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน. กระบวนการอาจส่งผลต่อผลการเก็บรักษาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่บรรจุด้วย MAP ในการบรรจุ MAP สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ คุณภาพบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยของอาหารและอายุการเก็บรักษาอาหารได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยต่อไป นี้: อุณหภูมิ ใน การ จัด จัด เก็บ ผลิตภัณฑ์ ความ สด ของ วัตถุดิบ เทคโนโลยี การ แปร แปร รูป องค์ ประกอบ และ อัตราส่วน ของ ของ ปริมาณ ก๊าซ ใน ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ถึง อัตราส่วน มวล (v/w) วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

อุณหภูมิ

รูป และ การ รักษา ผลิตภัณฑ์ น้ำ เป็น ตัว กำหนด เร็ว ระดับ การ เสื่อม สภาพ ของ อุณหภูมิ สำคัญ ที่ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ ห่อ ห่อ ห่อ ห่อ การ การ การ การ การ การ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ของ ห่อ ที่ ที่. การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ น้ำ น้ำ ตาม ตาม ที่ Britanski Savjetodavni odbor za sigurnost mikrobiologije hrane (ACMSF) ระบุ ว่า เมื่อ การ การ ความ เย็น เป็น ปัจจัย ควบคุม เพียง เดียว ผลิตภัณฑ์ บรรจุ หีบ ที่ อายุ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ควบคุม ควบคุม ปัจจัย 5 วัน เมื่อ เก็บ ไว้ ที่ ที่ อุณหภูมิ 5-10 ° C อายุ การ เก็บ รักษา สามารถ สามารถ ได้ ถึง 10 วัน เมื่อ เก็บ ไว้ ที่ อุณหภูมิ กว่า 5 องศา เซลเซียส มี ความ กัน มาก พารามิเตอร์ อุณหภูมิ ใน ศึกษา และ มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี รายงาน รายงาน รายงาน อุณหภูมิ รายงาน รายงาน รายงาน รายงาน เซลเซียส เซลเซียส ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง มี ช่วง ช่วง ช่วง มี มี มี มี ความ ความ มี มี มี อุณหภูมิ แต่ แต่ -2 ° C ถึง 26 ° C การ รวม กัน ของ อุณหภูมิ ต่ำ ต่ำ การ รักษา ดัดแปลง มี ผล ผล การ ที่ ดี ต่ำ เป็น สิ่ง จำเป็น การ การ เน่า เสีย ของ เจริญเติบโต ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ เป็น เป็น เป็น เป็น ที่ ที่ ที่ สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง โรค ใน ผลิตภัณฑ์ เนื่อง จาก การ ทำ งาน งาน จุลินทรีย์ และ เอ็นไซม์ ถูก ยับยั้ง ยับยั้ง ที่ ต่ำ และ อาจ เนื่อง มา จาก ของ ของ co2 ที่ เพิ่ม ขึ้น ใน การ ฆ่า ฆ่า เชื้อ แบคทีเรีย ที่ อุณหภูมิ ต่ำ อุณหภูมิ ที่ สูง ขึ้น จะ ให้ ให้ อายุ การ เก็บ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ น้ำ ของ ของ ของ ของ สั้น ลง ลง

เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะเล

ตัวอย่าง เช่น จำนวน โคโลนี ทั้งหมด ทั้งหมด ของ ปลา เฮอริ่ง ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ (30% CO2: 70% n2) ถึง 106 cfu/g เมื่อ เก็บ ที่ 4 ° C เป็น เวลา ประมาณ 11 วัน ใน ขณะ ที่ โคโลนี โคโลนี Najniža temperatura 10 °C pov. 4 sata; Bøknæs และ คณะ ศึกษา อายุ การ การ รักษา ของ ของ ปลา ค็อด ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ (40%CO2∶40%n2∶20%o2, v∶w = 2∶1) ที่ อุณหภูมิ ต่าง กัน เก็บ ปลา ที่ -20 ℃ สิ่ง เป็น เป็น เวลา 12 เดือน คุณภาพ ของ ปลา ไม่ เปลี่ยนแปลง อย่าง มี นัย สำคัญ และ อายุ การ เก็บ รักษา เข้า ถึง ได้ 14 วัน ที่ 2 ℃ จาก นี้ การ รักษา อุณหภูมิ ที่ กัน ความ ผัน มาก กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ผัน ผัน ผัน ผัน ผัน ผัน ผัน นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ Karta อายุ การ เก็บ รักษา ของ ของ เนื้อ ปลา ค็อด บรรจุ บรรจุ ด้วย mapa ที่ ทำ จาก จาก ค็อด ละลาย อุณหภูมิ 2 ℃ (มาก กว่า วัน วัน) นั้น ยาวนาน กว่า เนื้อ ปลา ค็อด karta ที่ โดย ตรง จาก ปลา ค็อด (20-11 วัน) อาจ เป็น เพราะ ว่า ปลา ปลา ค็อด ถูก แช่ เป็น เป็น 12-4 วัน หลัง ผ่าน ไป หลาย สัปดาห์ โฟโตบาซิลลัส โฟโตบาซิลลัส ที่ เสีย จำเพาะ ของ มัน ถูก ยับยั้ง ทำลาย สภาพ แวดล้อม ที่ อุณหภูมิ การ ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ผลิต ผลิต ของ ของ ที่ ที่ สำคัญ สำคัญ สำคัญ มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน มัน ของ การ เน่า เสีย เสีย ของ ของ COD คือ ปริมาณ tma ที่ สูง ซึ่ง จะ จะ เน่า และ ผลิต กลิ่น กลิ่น กลิ่น กลิ่น กลิ่น ใต้ สภาวะ บรรจุภัณฑ์ มี แต่ แต่ 8% CO2 ที่ อุณหภูมิ 60 อุณหภูมิ 2 อุณหภูมิ 6 สามารถ ยับยั้ง เจริญเติบโต ที่ ผลิต และ ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต 2 อุณหภูมิ ผลิต XNUMX TMA ได้ ปลาคอดและปรับปรุงการเจริญเติบโตของดคอุ คุณภาพของแท็บเล็ตช่วยยืดอายุการเก็บรักษา

ผสมผสาน ระหว่าง เทคโนโลยี น้ำ แข็ง และ เทคโนโลยี ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ น้ำ สด ดี ขึ้น ใต้ สัตว์ ใต้ ใต้ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อายุ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ น้ำ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ภาย ภาย ภาย ภาย ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้. สามารถ รักษา คุณภาพ ที่ ดี ของ ปลา แซลมอน ได้ นาน ถึง 3 สัปดาห์ ภาย ใต้ สภาวะ ที่ อุณหภูมิ น้ำ แข็ง แข็ง รวม กับ ของ ของ ของ ใน บรรยากาศ ดัดแปลง ศึกษา พบ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ มาก ภายใต้สภาวะอุณหภูมิน้ำแข็ง ระยะเวลาการเก็บความสดของตัวอย่างที่บรรจุในอากาศคือ 2 วัน ซึ่งมากกว่าระยะเวลาการเก็บสด (40 วัน) ที่ 8 °C ถึง 5 เท่า ลูกชิ้นปลาบรรจุใน 5% CO75:2% N25 มีอายุการเก็บรักษานานถึง 2 วัน

องค์ประกอบของแก๊ส

อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใน บรรจุภัณฑ์ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง มี สัมพันธ์ อย่าง ใกล้ชิด กับ องค์ ประกอบ ส่วน ผสม ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ น้ำ แตกต่าง กัน ควร ใช้ ที่ แตกต่าง กัน

องค์ประกอบก๊าซสำหรับบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรศยุ
อายุ การ เก็บ รักษา ที่ ที่ สอดคล้องกัน ของ ปลา แมคเคอเรล ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ภาย ภาย ใต้ (2 ± 0.5) ℃, 70% CO2: 30% n2 ก๊าซ และ บรรจุ อากาศ คือ คือ คือ คือ คือ 20-21 วัน และ 11 วัน ตาม ลำดับ องค์ ไม่ ไม่ เพียง เพียง เพียง เพียง เพียง และ ตาม ตาม ลำดับ ประกอบ ก๊าซ และ และ และ บรรจุ คือ คือ คือ ไม่ เพียง และ และ บรรจุ คือ คือ คือ คือ. ส่ง ผล ต่อ คุณภาพ ทาง เคมี ของ ของ ผลิตภัณฑ์ ใน น้ำ แต่ ยัง ส่ง ผล ต่อ ต่อ เปลี่ยนแปลง ของ จุลินทรีย์ ใน ผลิตภัณฑ์ สัตว์ ด้วย ด้วย เป็น ส่วน ประกอบ หลัก ของ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ โดย ส่วน ใหญ่ จะ มี ที่ ที่ ที่ โดย ปกติ ปกติ ที่ ถึง โดย ปกติ ปกติ ที่ ถึง แล้ว ปกติ ปกติ ที่ ถึง ใหญ่ ประกอบ ปกติ ปกติ ที่ ที่ ที่ ปกติ ปกติ ปกติ ที่ ที่ ปกติ ปกติ ปกติ ที่ ที่ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ที่ ที่ ใน ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ น้ำ น้ำ น้ำ % ถึง 2% CO50 จะ ใช้ เพื่อ เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ ของ ปลา สด สด เนื่อง จาก mapa ที่ มี อัตราส่วน อัตราส่วน co100 สูง จะ เพิ่ม อัตรา สูญเสีย น้ำ ของ บรรจุภัณฑ์ และ และ ให้ บรรจุภัณฑ์ ยุบ เนื่อง การ ละลาย ของ co30

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ มี ความ ความ เข้มข้น ของ มี ของ มาก กว่า กว่า หรือ เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า กับ กับ เท่า เท่า กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ ยืด ยืด การ เก็บ รักษา ของ แฮร์ริ่ง สด จาก 2 วัน เป็น 50 วัน ใน อากาศ ภาย สภาวะ ทำ ความ ความ เย็น (6-12 ℃) และ รักษา คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ ที่ ที่ ดี การ วิจัย ของ ของ ของ ของ ให้ เห็น เห็น ว่า ว่า ว่า ที่ ว่า ที่ มี เข้มข้น เข้มข้น ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ (2% CO4: 2% n80, ปลา เทราท์; 2% CO20: 2% n60, bakalar) มี ผล ยับยั้ง แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย เทราท์ แบคทีเรีย เทราท์ แบคทีเรีย เทราท์ ก่อโรคต่างๆ ได้ดีกว่า MAP ที่มีความเข้มข้นของ CO2 ต่ำ อาจเป็นเพราะการเพิ่มขึ้นของเนื้อหา CO40 ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียแอโรบิกและไซโครฟิล ในเวลาเดียวกัน การมีอยู่และการเพิ่มขึ้นของ CO2 อาจ ลด อัตรา การ เติบโต ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ เกี่ยวข้อง เช่น เช่น: 2% หรือ 2% CO2 ที่ 20 ℃ สามารถ ลด อัตรา การ เจริญเติบโต สูง สุด การ การ เน่า เสีย ของ Shewanella โดย 60%; เมื่อความเข้มข้นของ CO2 เพิ่มขึ้น ระยะการเจริญเติบโตแบบลอการิทึมของ L. monocytogenes จะยืดเยื้อ อัตราการเติบโตสูงสุดจะลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม CO0 MAP ที่สูงจะทำให้ค่า pH ของวัสดุลดลงและเพิ่มการสูญเสียน้ำผลไม้ของบรรจุ ภัณฑ์ หาก ความ เข้มข้น ของ ของ ของ ของ ของ ลด ลง ลง อัตรา การ สูญเสีย น้ำ ของ บรรจุภัณฑ์ จะ จะ ลง จาก ศึกษา ศึกษา พบ ว่า เมื่อ ของ ของ ของ co40 ลด ลง จาก 2% เป็น 2% การ สูญเสีย น้ำ นม ของ คอน ลง ลง ลง ลง 2%

เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะเลดัดแปศารบกุ

บาง ครั้ง การ เพิ่ม O2 ลง ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สามารถ ยืด อายุ การ การ เก็บ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ได้ ดี ขึ้น อัตราส่วน ที่ ของ ของ แฮร์เทล ของ แฮร์เทล แฮร์เทล แฮร์เทล แฮร์เทล แฮร์เทล แฮร์เทล แฮร์เทล แฮร์เทล แฮร์เทล ปาน ปาน กลาง) คือ: 60% CO2: 30% n2: 10% o2 แม้ ว่า การ ปรากฏ ปรากฏ ตัว ของ จะ จะ เร่ง การ เกิด ออกซิเดชัน ของ ไขมัน แต่ ยับยั้ง การ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ และ เจริญเติบโต แบคทีเรีย ที่ ไม่ ใช้ ออกซิเจน ลด ที่ ไม่ ใช้ และ ลด ที่ ไม่ ออกซิเจน ลด แบคทีเรีย ที่ สลาย ดี มีน มีน และ มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน และ และ และ และ ใช้ ดี ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ออกซิเจน มีน ไม่ ใช้ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ กว่า บรรจุภัณฑ์ แบบ ไม่ ใช้ ออกซิเจน ออกซิเจน ใน การ ศึกษา แอโรบิก karta สัดส่วน ของ o2 จะ แตกต่าง กัน มาก แม้ แม้ ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ที่ มี สูง จะ นำ ไป สู่ การ เสื่อม ของ ไขมัน ไม่ อิ่ม ใน สัตว์ น้ำ ง่าย น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ ง่าย แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ สู่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ สู่ การ การ การ การ การ สู่ สู่ สู่ สู่ การ สู่ สู่ สู่ สู่ สู่ การ การ การ สู่ สู่ สู่ การ ก็ ยัง มี ผล การ วิจัย หลาย ชิ้น ที่ แสดง ให้ เห็น ว่า ผลิตภัณฑ์ ใน บาง ชนิด ที่ ที่ ที่ มี มี มี ออกซิเจน ออกซิเจน สูง มี คุณภาพ ดี ดี. การศึกษาเกี่ยวกับ KARTA halibut โดย Hovda et al. พบ ว่า สภาวะ ที่ มี มี ออกซิเจน สูง ของ 2% CO50: 2% o50 (อายุ การ การ เก็บ รักษา 2 วัน ที่ 23 ° C) นั้น เหนือ กว่า 4% CO50: 2% n50 (อายุ การ เก็บ รักษา 2 วัน) และ สภาวะ ก๊าซ ที่ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ รักษา รักษา รักษา รักษา เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ รักษา เก็บ เก็บ รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ ใน อากาศ (อายุ การ เก็บ เก็บ รักษา รักษา 20 วัน) เป็น ไป ได้ ได้ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ hiperoksija karta สามารถ ลด การ ผลิต ฮีสตา มีน ใน ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ และ ยืด อายุ การ ของ ใน น้ำ การ ศึกษา ปลา ทูน่า ทูน่า ทูน่า โดย ศึกษา ปลา โดย ทูน่า ปลา โดย ใน ปลา ทูน่า ทูน่า ศึกษา ทูน่า โดย jette i sur. พบ ว่า ปริมาณ ฮีสตา มีน ใน ใน ทูน่า ภาย ภาย ใต้ องค์ ประกอบ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ 10% CO60: 2% n40 ถึง มาก มาก กว่า 2 5 มก./ก ก. Temperatura zraka 000 ℃ Temperatura 1.7 stupnja; ปริมาณ ฮีสตา มีน ตรวจ ไม่ ไม่ พบ แม้ หลัง จาก เก็บ รักษา 24 วัน ที่ 28 ° C โลเปซ กาบาเยโร และ คณะ คณะ ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา คณะ ก๊าซ ก๊าซ ผสม ต่าง ๆ เช่น เช่น เช่น เช่น 1% CO1: 60% o2: 15 % N2 และ 25% CO2: 40% O2 ผล การ วิจัย พบ ว่า: 60% CO2: 40% O2 Shewanella มี การ ยับยั้ง ที่ แรง ที่ สุด และ เนื้อหา ของ putrescin และ histamin ต่ำ ที่ สุด; กลุ่ม ที่ บรรจุ ใน ใน อากาศ มี มี กลิ่น เน่า เน่า รุนแรง รุนแรง เมื่อ เก็บ 60 วัน และ การ เสีย เสีย ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ shewanella ใน การ ใน อากาศ อากาศ หลัง การ เก็บ รักษา เป็น เวลา 2 สัปดาห์ (15 cfu/mL) และ tma (3 มก. /109 ml) เป็น สูง สุด อาจ เป็น เป็น การ เน่า เสีย เสีย เสีย ของ ของ ของ ของ ของ เป็น พันธุ์ ที่ ไม่ ทน ต่อ คาร์บอนได ออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ ส่วน ใหญ่ ที่ มี o45 ต่ำ เหมาะสม กว่า และ มี มี มี มี มี มี มี มี มี สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สัตว์ น้ำ ส่วน ผลิต มี จาก สัตว์ น้ำ ส่วน ฮีส มี จาก สัตว์ น้ำ ส่วน ส่วน จาก จาก สัตว์ น้ำ ส่วน ส่วน มี จาก สัตว์ น้ำ ส่วน ส่วน ส่วน ตา มีน ซึ่ง อาจ เหมาะ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ เช่น ปลา ปลา ทู น่า มาก กว่า

แม้ ว่า ก๊าซ ผสม แตกต่าง จะ มี ผล กระทบ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ ใน ใน บรรจุภัณฑ์ มี ดัดแปลง ต่าง กัน แต่ ส่วน ก๊าซ ใหญ่ ใน เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี. สด ของ ก๊าซ ต่าง ๆ เหมือน จะ เป็น การ ซ้อน ผล กระทบ ส่วน บุคคล ของ หลาย ประกอบ การ ผลิตภัณฑ์ จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก สัตว์ สัตว์ สัตว์ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ของ การ การ การ น้ำ. อย่าง ครอบคลุม ของ องค์ ประกอบ ก๊าซ แต่ละ ชนิด มี การ ศึกษา เพียง เล็กน้อย เกี่ยว กับ ปฏิกิริยา ก๊าซ ต่าง ๆ หรือ หรือ ระหว่าง ตัว ที่ จาก ก๊าซ ต่าง ๆ มี การ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ การ การ การ การ การ การ ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม จาก ก๊าซ ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง. กัก ความ สด ที่ เหมาะสม ที่ ที่ สุด ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ต่าง ๆ นอก จาก นี้ ประกอบ ของ ก๊าซ ก๊าซ ใน ผลิตภัณฑ์ น้ำ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ เกี่ยวข้อง กับ แม่นยำ เครื่อง บรรยากาศ วัตถุดิบ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง วัตถุดิบ วัตถุดิบ วัตถุดิบ วัตถุดิบ วัตถุดิบ วัตถุดิบ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง. ภัณฑ์ และ จุลินทรีย์ เมแทบ อลิซึม การ เปลี่ยนแปลง ของ co2 และ o2 ใน ถุง บรรจุภัณฑ์ และ ปริมาณ co2 ที่ ละลาย ละลาย ระหว่ ระหว่ ละลาย ละลาย ละลาย ละลาย ละลาย าง การ เก็บ รักษา นั้น ไม่ ได้ รับ การ ศึกษา มาก นัก ซึ่ง ควร มี เข้มแข็ง เข้มแข็ง

ปริมาณก๊าซและอัตราส่วนน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (V/W)

เนื่องจากการซึมผ่านของอากาศของวัสดุบรรจุภัณฑ์และการละลายของ CO2 สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ปริมาตรของก๊าซที่บรรจุลงในภาชนะบรรจุภัณฑ์มีขนาดใหญ่กว่าปริมาตรของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถรับประกันผลกระทบของบรรยากาศดัดแปลง การ เก็บ รักษา แต่ ยัง ป้องกัน การ ล่มสลาย ของ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ โดย ปกติ ปริมาตร ปริมาตร ของ ก๊าซ อยู่ 2 ถึง 3 เท่า ของ ของ อาหาร (v/w = 2 ~ 3) เหมาะ ยิ่ง ยิ่ง แต่ ศึกษา บาง ชิ้น บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง การ ศึกษา บาง เกี่ยว กับ ยิ่ง ยิ่ง การ การ ศึกษา ศึกษา บาง ชิ้น เกี่ยว ได้ ระบุ อัตราส่วน ของ v/w ไม่ เกี่ยวข้อง อัตรา การ สลาย ของ co2 ซึ่ง ดัชนี สำคัญ ใน ใน กลไก การ รักษา ดัดแปลง หาก มี ทั้ง สิ่ง นี้ การ จะ จะ อธิบายกลไก จะ จะ จะ จะ จะ อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก อธิบายกลไก บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ การ การ การ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ใน เชิง วิทยาศาสตร์ มาก ขึ้น การ การ วิจัย บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ของ ปลา คาร์พหญ้า คาร์พหญ้า ปล้อง พบ ว่า ก๊าซ ที่ เหมาะ สม คือ 50% CO2: 40% n2: 10% o2 และ อัตราส่วน ของ ก๊าซ ต่อ น้ำหนัก ปลา คาร์พ คือ 2: 1 หรือ 3: 1

คุณภาพวัตถุดิบและเงื่อนไขเบื้องต้น

ผล กระทบ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ มี มี ความ สัมพันธ์ ที่ สำคัญ กับ ระดับ การ การ ปนเปื้อน บรรจุภัณฑ์ อาหาร คุณภาพ เบื้อง ต้น ของ ของ วัตถุดิบ กระทบ โดย ตรง ต่อ อายุ การ รักษา ผลิตภัณฑ์ สัตว์ ใน บรรจุภัณฑ์ ยิ่ง ระดับ ปนเปื้อน ระดับ ระดับ ระดับ ปนเปื้อน ปนเปื้อน ระดับ ระดับ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ต่อ ต่อ ของ ของ ของ ของ ของ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ. วัสดุ ต่ำ ลง โดย การ ทำ ให้ ให้ จุลินทรีย์ เน่า เสีย ก่อน การ บรรจุ หีบ ห่อ ห่อ อายุ เก็บ รักษา ของ ของ อาหาร ที่ บรรยากาศ ดัดแปลง ขึ้น เท่า นั้น นั้น จุลินทรีย์ จำกัด การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ น้ำ mapa โดย ตรง ตรง ตรง ตรง ตรง ตรง เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ตรง การ เก็บ รักษา เท่า นั้น จำนวน ตรง นาน ขึ้น เท่า นั้น จำนวน ตรง นาน ขึ้น เท่า นั้น จำนวน จำนวน

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ผลิตภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล ทะเล

เมื่อ จำนวน จุลินทรีย์ เกิน มาตรฐาน ปริมาณ ไนโตรเจน พื้นฐาน ที่ ระ เหย ได้ ค่า tba และ สี ปลา ปลา แซลมอน แซลมอน map ยัง อยู่ ใน ใน ที่ ได้ เมื่อ จำนวน จุลินทรีย์ เริ่ม ของ กุ้ง หน้า ยาว เหนือ ของ สาย จุลินทรีย์ สาย สาย จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ สาย สาย สาย ทาง สาย สาย สาย สาย สาย เมื่อ เมื่อ เมื่อ พันธุ์ พันธุ์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จุลินทรีย์ เมื่อ เมื่อ จำนวน จำนวน จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ที่ เน่า เสีย จะ เพิ่ม ขึ้น อย่าง รวดเร็ว และ อายุ การ เก็บ รักษา ของ กุ้ง จะ สั้น อย่าง เห็น ได้ ชัด ชัด เวลา กัน ยิ่ง สัมผัส กับ อากาศ แสง เท่า ใด การ มาก ขึ้น ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง เด่น เด่น เด่น เด่น เกิด เกิด เกิด เด่น เด่น เด่น เด่น เด่น เด่น เด่น เด่น สัมผัส สัมผัส กับ มาก ขึ้น ขึ้น กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ.

ความ ความ ของ ปลา ส่ง กระทบ อย่าง มี นัย ต่อ ของ เนื้อ ปลา ค็อด บรรจุ บรรยากาศ ดัดแปลง และ มี เพียง ที่ เท่า นั้น ที่ บรรยากาศ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี และ และ และ มี มี ดัดแปลง มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี. ได้ ดัง นั้น ใน การ แปร รูป ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ karta เงื่อนไข การ แปร รูป รูป การ บรรจุ ด้วย จึง จึง มี ความ ความ ใน การ นี้ ควร ลด การ ของ อำนวย ไม่ เอื้อ เอื้อ เอื้อ เอื้อ เอื้อ เอื้อ สัมผัส สัมผัส สัมผัส เอื้อ เอื้อ เอื้อ เอื้อ เอื้อ เอื้อ เอื้อ เอื้อ การ การ การ การ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ และ ควร ลด จำนวน จุลินทรีย์ และ การ การ เสื่อม สภาพ คุณภาพ เช่น การ ออกซิเดชัน ของ ไขมัน ก่อน บรรจุภัณฑ์ มี บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง เมื่อ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ มี เริ่ม ต้น ต้น ดี เทคโนโลยี karta สามารถ อายุ การ เก็บ รักษา ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ขึ้น ขึ้น อายุ คุณภาพ เริ่ม ต้น ดี ยิ่ง ยิ่ง คุณภาพ คุณภาพ เริ่ม ต้น ดี ยิ่ง

ข้อมูลจำเพาะของวัสดุบรรจุภัณฑ์

อากาศ อากาศ ของ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ มี ดัดแปลง มี อิทธิพล อย่าง มาก คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และ ก๊าซ ใน ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จะ ที่ สมดุล วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ แตกต่าง อัตรา การ กั้น กั้น กั้น กั้น กั้น กั้น กั้น ที่ บรรจุภัณฑ์ ที่ ที่ ที่ แตกต่าง ที่ ที่ ที่ ภาชนะ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์. แตกต่าง กัน สำหรับ ก๊าซ ที่ แตกต่าง กัน และ ยัง ได้ รับ ผล กระทบ จาก อุณหภูมิ และ ความ โดย รอบ ด้วย วัสดุ บรรจุภัณฑ์ มี คุณสมบัติ กั้น ที่ ดี เยี่ยม เพียง ป้องกัน การ ไหล ล้น ใน ใน แพ็คเกจ แพ็คเกจ แพ็คเกจ แพ็คเกจ แพ็คเกจ แพ็คเกจ แพ็คเกจ แพ็คเกจ แพ็คเกจ แพ็คเกจ แพ็คเกจ ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ไหล ไหล ไหล ไหล ล้น ไหล ไหล ไหล ล้น ล้น นั้น แพ็คเกจ นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น. ให้ ก๊าซ ภาย นอก เข้า เข้า มา อีก ด้วย การ วิจัย เกี่ยว กับ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ที่ มี อัตรา กั้น ต่าง กัน กัน เห็น ว่า ผล การ รักษา ความ ภาย ใต้ karta (50%o2: 50%CO2) อยู่ ลำดับ ต่อ ไป นี้ นี้ นี้ ต่อ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ลำดับ นี้ นี้ นี้ นี้ รักษา รักษา รักษา รักษา ความ วัสดุ ที่ มี กำแพง กำแพง สูง สูง (ฟิล์ม คอมโพสิต BOPP/AL/PET/CP)> สิ่ง กีดขวาง กีดขวาง ที่ วัสดุ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ (ฟิล์ม คอมโพสิต BOPP/PA/CP)> วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กั้น ปาน กลาง (ฟิล์ม ฟิล์ม คอมโพสิต PET/ CP)>วัสดุกั้นต่ำ (ฟิล์มคอมโพสิต BOPP/CPP)

ปัจจัยอื่นๆ

การใช้บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศร่วมกับการชะล้างด้วยกรด การทำเกลือ การสูบบุหรี่ สารกันบูด และสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สามารถยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวโน้มหลักในการพัฒนาเทคโนโลยี MAP เช่นอะ ซิเตท (0.5% หรือ 1%) รวม กับ 50% CO2: 50% n2 บรรจุ กระป๋อง ที่ ที่ อุณหภูมิ 4 ℃ เป็น 25 วัน ที่ ที่ เจริญเติบโต ของ ของ ของ ของ ของ Shewanella อย่าง สมบูรณ์ อาจ เป็น สภาวะ สภาวะ ที่ เป็น ที่ เกิด จาก ยับยั้ง ยับยั้ง จาก ที่ เป็น เป็น ที่ เกิด สภาวะ ที่ เป็น กรด เกิด จาก สภาวะ เป็น เป็น กรด เกิด จาก สภาวะ ที่ เป็น กรด เกิด อาจ การ เจริญเติบโต ของ การ เน่า เสีย ของ ของ Shewanella และ ชะลอการ ลด tmao เป็น tma ซึ่ง ช่วย ยืด การ การ เก็บ ของ ค็อด อายุ เก็บ รักษา ของ ปลา แซลมอนรม ใน บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ 2 สัปดาห์ และ ระหว่าง ระหว่าง 4%Co60 :2%N40 และ Nisin สามารถยืดอายุการเก็บเป็น 2 ถึง 5 สัฌดาหห

การ ศึกษา ยัง แสดง ให้ เห็น ว่า ว่า น้ำ มัน หอมระ เหย จาก สะระแหน่ น้ำ มัน มัน เหย จาก โหระพา และ ตัว ดูด ซับ ยัง มี บทบาท เชิง บวก ต่อ อายุ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ ทาง น้ำ ของ karta

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ และ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ

แบคทีเรีย การ เน่า เสีย ที่ ระบุ (sso) ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ น้ำ

การ เน่า เสีย ของ ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ ส่วน ใหญ่ เกิด จาก การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต และ เผา ผลาญ ของ จุลินทรีย์ บาง ชนิด สร้าง เอมีน แอลกอฮอล์ อัลดีไฮด์ คีโตน คีโตน กรด ฯลฯ ส่ง ผล ให้ กลิ่น และ กลิ่น ประสาท สัมผัส ที่ ไม่ ได้ การ เปลี่ยนแปลง คุณภาพ โดย ไป จาก สัตว์ น้ำ มี ประชากร ที่ จุลินทรีย์ อย่าง ส่วน ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ไม่ ไม่ เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า นี้ นี้ เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ อย่าง. แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย เฉพาะ (sso) เพียง หนึ่ง หรือ หลาย ตัว การ สืบพันธุ์ จำนวน จำนวน กระหว่าง การ รักษา ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ไป การ เน่า เสีย และ การ สภาพ ผลิตภัณฑ์ ใน ชนิด กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เน่า จำเพาะ ต่าง กัน ภาย ใต้ ใต้ สภาวะ ต่าง กัน แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย จำเพาะ อาจ มี จำนวน เริ่ม เริ่ม ต้น เพียง ภาย ใต้ เหล่า นี้ แต่ ความ ข้อดี กิจกรรม นำ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ ข้อดี ข้อดี ข้อดี ข้อดี ข้อดี ข้อดี ข้อดี นำ นำ นำ นำ นำ นำ เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า เหล่า นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้. สัตว์น้ำ พืชหลัก

เครื่องบรรจุกุ้ง

แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย จำเพาะ ใน ปลา ปลา สด ใน บรรจุภัณฑ์ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง ได้ ได้ ลูมิโนแบคทีเรียม แบคทีเรียกรด แลคติก และ ซอก เซลลา แต่ ปลา ชนิด ต่าง ๆ อุณหภูมิ ใน การ รักษา ที่ แตกต่าง กัน อัตราส่วน อัตราส่วน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน ๆ อุณหภูมิ อัตราส่วน ใน ใน. ก๊าซ MAP ที่แตกต่างกัน และสภาวะการแปรรูปและการเก็บรักษาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อชนิดพันธุ์และการเจริญเติบโตของจำเพาะ แบคทีเรียที่เน่าเสีย Hovda และคณะ ใช้วิธี PCR-DGGE เพื่อระบุจุลินทรีย์ในปลาค็อดใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ karta และ พบ ว่า ว่า ภาย ใต้ ออกซิเจน สูง สูง 50%CO2: 50%o2 pseudomonas เป็น พืช ที่ โดดเด่น ใน ที่ อยู่ อยู่ ใน ใน ใน 50%CO2: ภาย ใต้ 50%n2 หรือ สภาวะ ที่ อากาศ แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย luminobakteriju แบคทีเรีย แบคทีเรีย อากาศ แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย อยู่ ใน ใน. เน่า เสีย ของ Shewanella และ pseudomonas ล้วน เป็น พืช ที่ โดดเด่น แต่ แต่ เทียบ กับ การ บรรจุ ใน อากาศ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ จะ ยับยั้ง แบคทีเรีย ที่ ก่อ เกิด จิต และ การ ของ ผลิต อย่าง คณะ ได้ ได้ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ อย่าง อย่าง อย่าง แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย คณะ คณะ คณะ ที่ ที่ ที่ ก่อ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ระบุ จุลินทรีย์ ใน ปลา ชนิด หนึ่ง ที่ มี บรรยากาศ ที่ ควบคุม ควบคุม ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย และ พบ ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ควบคุม และ pseudomonas เป็น พืช ที่ ใน ปลา สด ที่ บรรจุ นั้น นั้น จะ การ การ เติบโต ชีวาเนลลา จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร จุลินทร นั้น ปลา ปลา สด ที่ บรรจุ นั้น ใน ปลา สด ที่ บรรจุ ีย์ หลาย ชนิด แต่ แบคทีเรีย โฟโต แบคทีเรีย มี ความ ทนทาน ต่อ co2 สูง และ ถือ ว่า เป็น แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง ต่าง ๆ (ปลา คอด ฯลฯ). , Dalgaard และ คณะ เชื่อ เชื่อ ว่า ลูมิโนแบคทีเรียม ลูมิโนแบคทีเรียม สามารถ เป็น ตัว บ่ง ชี้ ที่ ที่ ดี ถึง ความ และ การ เปลี่ยนแปลง คุณภาพ คุณภาพ ของ จาก น้ำ น้ำ น้ำ ของ ของ ของ ของ ของ ของ และ สร้าง แบบ จำลอง อายุ การ เก็บ รักษา ทำ นาย ค็อด ที่ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ แพ็คเกจ แพ็คเกจ แพ็คเกจ แพ็คเกจ ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา ที่ มี ลูมิโน แบคเตอร์ เป็น เป็น ตัว บ่ง ชี้ แบคทีเรีย โดย ปกติ อาจ มี มี แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย มาก กว่า หนึ่ง ชนิด ชนิด ใน สัตว์ น้ำ น้ำ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ประชากร ปลา แมคเคอเรล karta (2%CO2∶50%n2) อุณหภูมิ 50 ℃ หรือ 2 ℃ ได้ แก่ แลคโตบาซิลลัส และ และ เทอร์โมเนโครฟิลา ตาม มา ด้วย การ เน่า เสีย ของ ชีวาเนลลา เอนเทอ โรแบคทีเรีย ซี แบคทีเรีย ที่ ที่ เน่า หลัก ของ ปลา ไหล ดัดแปลง ด้วย ออกซิเจน (3%CO6 ∶40%n2∶30%o2) ที่ เก็บ ไว้ ที่ ที่ 30 ℃ คือ แบคทีเรียกรด แลคติก แลคติก รอง มา คือ การ เน่า เสีย ของ ของ Shewanella และ Pseudomonas

ความ ปลอด ภัย ด้าน อาหาร ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ

ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เน่าเสียในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ แต่มีการศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม การเพิกเฉยต่อการเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคในผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำของ MAP อาจ นำ ไป สู่ ความ จริง ที่ ว่า ว่า ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ มี คุณสมบัติ ทาง ประสาท ประสาท ที่ ดี แต่ ก็ ไม่ ปลอด ที่ จะ กิน ดัง นั้น การ วิจัย ใน นี้ ควร มี ความ เข้มแข็ง เข้มแข็ง ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ นั้น การ เข้มแข็ง วิจัย วิจัย.

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลงปลา

ความ ปลอด ภัย ภัย ของ ผลิตภัณฑ์ ปลา ปลา และ และ อาหาร ทะเล ใน ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ จะ จะ สูง กว่า บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สภาวะ สภาวะ เดียว กัน กัน กัน สามารถ สามารถ ลด ด้าน ความ ปลอด ปลอด ภัย ของ ที่ จาก แบคทีเรีย แบคทีเรีย เช่น เช่น เช่น เช่น salmonela, staphylococcus, Closridium, kampindens, kampingens และ Enterococcus ที่ปรากฏในบรรจุภัณฑ์อากาศ และคล้ายกับ Shiga Bacteria เกือบทั้งหมดถูกยับยั้งในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค เช่น Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Yersinia และ Aeromonas hydrophila สามารถเติบโตได้ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ MAP ที่มี อุณหภูมิ ต่ำ และ ล้วน ส่ง ผล เสีย ต่อ ความ ปลอด ภัย ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ภัย คุกคาม คุกคาม อาจ เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด

การ ศึกษา พบ ว่า การ ยับยั้ง แบคทีเรีย แบคทีเรีย โรค เหล่า นี้ โดย บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ ดี บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ควบคุม นั่น คือ คือ ภัย สูง กว่า บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ยัง มี ฤทธิ์ ฤทธิ์ ฤทธิ์ ยับยั้ง ยับยั้ง Psihofilni (0-2 ℃) Listeria monocytogenes ภาย ใต้ karta แบบ ไม่ ใช้ ออกซิเจน ออกซิเจน อัตรา การ ตรวจ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ, debelo crijevo และ เชื้อ โรค ๆ ต่ำ กว่า แบบ แอ อย่าง มี สำคัญ ภาย ใต้ เงื่อนไข เงื่อนไข ระยะ เจริญเติบโต แต่ละ ลง ลง ใน ใน เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข แต่ละ แต่ละ แต่ละ แต่ละ แต่ละ แต่ละ แต่ละ แต่ละ แต่ละ แต่ละ กว่า กว่า กว่า เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต แอ แอ แอ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แอ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ เมื่อ มี 40% CO2: 60% N2 หรือ 100% CO2 และ การ ผสมผสาน ของ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ และ ต่ำ การ การ เพิ่ม สาร การ บำบัด กรด กรด การ การ บำบัด เกลือ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย ดี ดี ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น เจริญเติบโต เจริญเติบโต ระยะ ระยะ ระยะ ขึ้น หรือ หรือ หรือ การ บำบัด บำบัด ดี ขึ้น หรือ การ การ บำบัด ดี ขึ้น หรือ การ บำบัด บำบัด ดี เวลา ที่ ล่าช้า และ การ การ ลด ลง ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ Escherichia coli o157 สามารถ ปรับปรุง ความ ปลอด ของ อาหาร ได้ ได้ การ การ เกลือ กรด (กรด เบนโซอิก + กรด ซอร์บิก + กรด) ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ listeria monocitogeni ใน กุ้ง หน้า ยาว ภาค เหนือ ได้ นาน กว่า กว่า กว่า 40 วัน ใต้ สภาวะ สภาวะ การ เก็บ รักษา ที่ 7 ° C

ความ ปลอด ภัย ของ จาก สัตว์ น้ำ คณิตศาสตร์ สำหรับ การ ทำ ทำ นาย ปลอด ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ โดย แบคทีเรีย ทำ ให้ ชี้ ชี้ ชี้ ชี้ ชี้ ชี้ ชี้ แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ สัตว์ สัตว์ สัตว์. ที่ ไม่ ปลอด ภัย ที่ อาจ อาจ เกิด ขึ้น กับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ที่ บรรจุ บรรจุ ใน ดัดแปลง โฟโตบาซิลลัส ใน ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ ทะเล ผลิต ฮีสตา มีน ได้ ที่ ที่ ถึง 1 องศา เซลเซียส ผล การ ศึกษา บาง ว่า morganii สามารถ มีน ใน ปลา ทู น่า ที่ ไว้ สด ที่ อุณหภูมิ ต่ำ และ บรรจุภัณฑ์ มี บรรยากาศ ดัดแปลง ด้วย ออกซิเจน สูง ยับยั้ง การ ผลิต ฮีสตา มีน โดย มีน โดย มีน โดย morganella morganii และ luminobacterium นี่ ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ให้ ให้ ฮีสตา ฮีสตา มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน มีน ฮีสตา ความ ปลอด ภัย ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใน ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ

ผล กระทบ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ต่อ คุณภาพ ทาง กายภาพ และ เคมี ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศไม่มีผลเสียที่ชัดเจนต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่ MAP ควบคุมจุดสีดำในกุ้งและช่วยลดการสร้างฮีสตามีนในการเก็บรักษาในปลา Scombroid MAP ไม่มีผลต่อกลิ่นและการยอมรับของ เนื้อปลาค็อด ปลาแมคเคอเรล และปลาแซลมอน แต่มีผลบางประการต่อสี ความยืดหยุ่น การสูญเสียน้ำ ไนโตรเจนเบสที่ระเหยได้ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศด้วยความดันสูง CO2 อาจทำให้เกิดน้ำได้ ผลิตภัณฑ์มีรสเปรี้ยวและอัดลม ใหญ่ ใหญ่ ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง มี การ สูญเสีย น้ำ อัตรา การ น้ำ สามารถ ลด ลง ลง โดย บำบัดสาร เก็บ เก็บ น้ำ และ ลด เข้มข้น ของ ของ ของ co2 บาง คน ได้ เนื้อหา กรด อะ อะ อะ อะ อะ กรด กรด กรด กรด กรด กรด กรด กรด กรด ได้ คน คน คน น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ โนอิสระ ใน กล้ามเนื้อ กุ้ง มังกร มังกร นอร์เวย์ ระหว่าง การ เก็บ รักษา ภาย ใต้ องค์ องค์ ประกอบ ของ ผสม ผสม co2: o2: n2 ของ 60:15:25 และ 40:40:20, treonin, valin, lizin และ เนื้อหา ของ นัย อย่าง สำคัญ สำคัญ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ เนื้อหา ของ เนื้อหา อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่างreonin และ การ เปลี่ยนแปลง นี้ มาก ขึ้น ใน ตัวอย่าง ภาย ใต้ co2 - บรรจุภัณฑ์ ที่ อุดม อุดม ด้วย มาก กว่า ใน ตัวอย่าง ที่ อุดม ด้วย O2 เนื้อหา ออร์นิทีน และ ทริปโตเฟน ใน ระยะ เวลา การ เก็บ มี เวลา เพิ่ม ขึ้น อย่าง มากซึ่งอาจส่งผลต่อรสชาต ิและอูมามิ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลาุ

เครื่อง ปิด ผนึก ถาด ตั้ง โต๊ะ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง

ตาม ความ สามารถ ใน การ ผลิต บรรจุภัณฑ์ และ ความ เกรด อัตโนมัติ อัตโนมัติ มี 4-6 ประเภท เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง สามารถ ใช้ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ได้ ตั้ง แต่ เครื่อง ปิด ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ถาด ถาด แบบ ตั้ง ไป จน ถึง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง เทอร์โมฟอร์ม เต็ม รูปแบบ ราคา มี ตั้ง ไม่ พัน เหรียญ สหรัฐ จน เหรียญ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ เหรียญ เหรียญ เหรียญ เหรียญ เหรียญ เหรียญ เหรียญ เหรียญ เหรียญ เหรียญ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ ราคา ราคา และ และ และ และ มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี เครื่องแตกต่างกันมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ติดต่อ เรา สำหรับข้อเสนอแนะ..

บทสรุป

เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ มี การ การ ใช้ กัน แพร่หลาย ใน เนื้อ สัตว์ ผลไม้ และ ผัก ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ ปีก ผลิตภัณฑ์ ชีส ใน อนาคต เทคโนโลยี จะ ไป ใน ทิศทาง ของ และ และ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ พกพา พกพา พกพา พกพา พกพา พกพา พกพา พกพา พกพา พกพา พกพา พกพา พกพา พกพา ใน ใน ใน ใน ใน อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต ทิศทาง. ให้ เห็น ใน บรรจุภัณฑ์ ที่ ใช้ งาน และ แพ็ค เกจ อัจฉริยะ เป็น หลัก บรรจุภัณฑ์ แบบ แอคทีฟ ควบคุม ความ เสถียร ของ ของ ระบบ โดย การ ดูด ซับ หรือ ปล่อย ก๊าซ เช่น CO2 และ O2; บรรจุภัณฑ์ อัจฉริยะ สามารถ ตรวจสอบ การ การ เปลี่ยนแปลง คุณภาพ ผ่าน ผ่าน indikatori vremenske temperature (TTIS) ตัว ชี้ วัด ความ สด สด ตัว ชี้ การ เปลี่ยนแปลง CO2 หรือ O2 เป็น ต้น. MAP การ ความ ภัย ภัย ของ เทคโนโลยี สัตว์ สัตว์ น้ำ จะ ยัง คง พัฒนา ต่อ ใน ด้าน การ ระบุ sso ใน ผลิตภัณฑ์ น้ำ การ สร้าง แบบ จำลอง การ รักษา จุลินทรีย์ ที่ เกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ การ การ การ การ สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง สร้าง แบบ รวม ของ เทคโนโลยี รั้ว ต่าง ๆ และ การ ใช้ เทคโนโลยี ชีวภาพ ระดับ โมเลกุล. ใน ขณะ เดียว กัน ด้วย การ พัฒนา พัฒนา เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ และ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี จะ พัฒนา ไป ใน ทิศทาง แบบ พกพา ที่ เอื้อ ความ สะดวก ใน การ ผลิต การ จัด เก็บ การ ขนส่ง และ การ บริโภค การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ บริโภค การ การ การ การ.

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


กรุณากรอกชื่อของท่าน
ชื่อบริษัทของคุณ
ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของคุณ
Prijavite se na WhatsApp/WeChat.
กรุณาแจ้งคำขอของคุณในรายละเอียด

สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปที่ด้านบน