ภาพรวมเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุเรียน

ทุเรียน เป็น ผลไม้ เมือง ร้อน ที่ ปลูก ใน ประเทศ แถบ เอเชีย ใต้ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และ ผลไม้ ชนิด นี้ นี้ เป็น ต้อนรับ ผู้ บริโภค ทั่ว โลก ข้อ สำหรับ การ ส่ง ยาวนาน รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ บริโภค บริโภค บริโภค บริโภค บริโภค บริโภค ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ส่ง. บรรจุภัณฑ์ทุเรียนแบบครบชุดสำหรับทั้งสองอางอยง ทุเรียนแช่แข็งทั้งลูก และแช่แข็ง เนื้อทุเรียน.

เครื่องบรรจุภัณฑ์ทุเรียนแช่แข็ง

เครื่องบรรจุภัณฑ์ทุเรียนแช่แข็งทั้งเครื่อง

กัน ดี ว่า ของ มาเลเซีย ได้ รับ อนุญาต ให้ จน จะ จะ ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง สุก ที่ ซึ่ง รสชาติ และ คุณภาพ ดี สุด ด้วย เหตุ สด ของ ของ ของ ของ ของ ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ซึ่ง สด สด ของ ของ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ. 100 วัน) ซึ่ง ทำ ให้ การ การ ส่ง ออก จะ จะ เป็น ไป ไม่ ได้ เลย โชค ที่ ปัญหา นี้ สามารถ แก้ไข แก้ไข โดย ใช้ เทคโนโลยี การ แช่ แข็งไนโตรเจน ด้วย แช่ แข็ง แข็ง

เครื่องบรรจุสูญญากาศทุเรียน smrznute ทั้งตัว

ทุเรียนสดทั้งลูกสามารถใส่ลงใน .ได้ IQF ที่ ที่ -80 ถึง -100 องศา เซลเซียส (หรือ อุณหภูมิ ต่ำ กว่า) จาก นั้น ทุเรียน แช่ แข็ง สามารถ เก็บ ได้ อุณหภูมิ อุณหภูมิ -18 องศา เซลเซียส เก็บ ได้ นาน เดือน โดย ความ สด รสชาติ ทอง และ และ และ และ และ และ และ และ และ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เก็บ เก็บ เก็บ หลัง หลัง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ที่ ผู้ บริโภค ซื้อ ทุเรียน แช่ แข็ง ทั้ง ลูก แล้ว ก็ สามารถ ละ ลาย น้ำ แข็ง ง่าย และ พร้อม รับประทาน หลัง หลัง วาง อุณหภูมิ ห้อง ห้อง เป็น เวลา 18 ชั่วโมง

การ แข็ง ทุเรียน แช่ แข็ง ทั้งหมด ทั้งหมด ทันที ให้ ส่ง ออก ไป ยัง ประเทศ ต่าง ๆ โลก ได้ ง่าย ง่าย เทคโนโลยี นี้ ส่วน ใหญ่ โดย ผู้ ส่ง ทุเรียน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ดี ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ มาเลเซีย มาเลเซีย มาเลเซีย มาเลเซีย มาเลเซีย มาเลเซีย มาเลเซีย ดี ดี ดี ดี ดี ดี โดย โดย โดย โดย โดย ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้. แช่แข็งทันที บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่พวกเขาใช้

โดยทั่วไป กระบวนการคือ:

  1. ใส่ ทุเรียน แช่ แข็ง ทั้ง เปลือก ลง ใน เปลือกพลาสติก เปลือก เปลือก แข็ง
  2. ใส่ลงในถุงสูญญากาศพลาสติก
  3. ดูดฝุ่นและปิดผนึกถุงด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ
เครื่องบรรจุสูญญากาศทุเรียนแช่แข็งทั้งเคูรุ

ใน กรณี ส่วน ใหญ่ ทุเรียน แช่ แข็ง ทั้งหมด ถูก บรรจุ ด้วย สุญญากาศ โดย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ห้อง เดียว หรือ หรือ เครื่องบรรจุสูญญากาศแบบสองห้องช่อง ลึก และ ปิด ช่อง ทรง โดม ซึ่ง ช่วย บรรจุ ขนาด ใหญ่ ได้ หลาย วิธี การ หีบ ห่อ ทุเรียน แช่ ถุง แบบ สุญญากาศ มี ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี ห่อ ห่อ ห่อ ห่อ ห่อ ห่อ ห่อ ห่อ ห่อ ห่อ ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน. Od 1,000 do 8,000

เครื่องบรรจุสูญญากาศทุเรียนแช่แข็งทั้งเคูรุ

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศเทอร์โมฟอร์ม สำหรับ ทุเรียน แช่ แข็ง ทั้ง ตัว ตัว

นอก จาก เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ กึ่ง อัตโนมัติ อัตโนมัติ ที่ สามารถ ใช้ สำหรับ ทุเรียน แช่ แข็ง แข็ง ทั้ง ตอน นี้ ผู้ คน เริ่ม ใช้ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ แบบ สูญญากาศ แบบ เทอร์โมฟอร์ม เทอร์โมฟอร์ม อัตโนมัติ ซึ่ง โอกาส ใน การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ บรรจุ แบบ เทอร์โมฟอร์ม เทอร์โมฟอร์ม เทอร์โมฟอร์ม เทอร์โมฟอร์ม เทอร์โมฟอร์ม. ทุเรียน ที่ มาก ขึ้น สะดวก ยิ่ง ขึ้น อย่าง ไร ตาม ตาม เครื่อง ค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากอาจอยู่ที่ประมาณ 50000 เหรียญสหรัฐ

เครื่องบรรจุสูญญากาศทุเรียนแช่แข็ง

เครื่องบรรจุภัณฑ์เยื่อทุเรียนแช่แข็ง

สำหรับ เนื้อ ทุเรียน แช่ แข็ง มี บรรจุภัณฑ์ พื้นฐาน 2 ประเภท:

  1. บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ
  2. บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว VSP

เครื่องบรรจุสูญญากาศเยื่อทุเรียนแช่แข็ง

1. ivp บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ส่วน บุคคล ของ เยื่อ ทุเรียน แช่ แข็ง, เนื้อทุเรียนแช่แข็ง 1 od XNUMX.

เครื่องบรรจุสูญญากาศเยื่อทุเรียนแช่แข็ง

บรรจุภัณฑ์นี้ทำโดย เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์มเครื่อง บรรจุ สูญญากาศ อัตโนมัติ ที่ ให้ ความ เร็ว ใน การ บรรจุ ที่ รวดเร็ว สำหรับ เนื้อ แช่ แข็ง แข็ง

เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม

2. บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ของ ทุเรียน แช่ แข็ง หลาย ชิ้น ถุง สูญญากาศ 1 ใบ

เครื่องบรรจุสูญญากาศทุเรียนแช่แข็ง

บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ผลิตโดย เครื่องบรรจุสูญญากาศสองห้องซึ่ง สามารถ บรรจุ ทุเรียน แช่ แข็ง ทั้ง ลูก สุญญากาศ ได้ ได้

เครื่องบรรจุสูญญากาศสองห้อง

เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศทุเรียนแช่แข็ง

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ไม่ เพียง แต่ ช่วย ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ทุเรียน แต่ ยัง มี รูปลักษณ์ 3 มิติ ที่ น่า ดึงดูดใจ ที่ บริโภค ชื่นชอบ นั่น คือ เหตุผล ที่ บรรจุภัณฑ์ นี้ กำลัง เป็น ที่ นิยม มาก โดย ปกติถาด พลาสติก จะ ถูก ปิด ผนึก ด้วย ชั้น พลาสติก จาก บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ โปรด ตรวจสอบ วิดีโอ ด้าน สำหรับ การ การ อ้างอิง: เครื่องบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศ และเครื่องปิดฝาถาด

ถาด ทำ สำเร็จ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ ทุเรียน แช่ แข็ง

เครื่องห่อทุเรียนราคาเท่าไร

ดัง ที่ เรา เห็น จาก เนื้อหา ข้าง ข้าง ต้น มี บรรจุภัณฑ์ ประเภท ต่าง ๆ สำหรับ สำหรับ ทุเรียน เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ที่ แตกต่าง กัน และ และ ต้น เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ทุเรียน แตกต่าง กัน มาก ต้องการ ใบ เสนอ ที่ แน่นอน บรรจุ ทุเรียน ติดต่อ ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ติดต่อ ทุเรียน ติดต่อ ติดต่อ เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา แตกต่าง เรา เรา เรา เรา เรา เรา แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง. โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อด้านล่าง ตามความต้อครงุุ

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


กรุณากรอกชื่อของท่าน
ชื่อบริษัทของคุณ
ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของคุณ
Prijavite se na WhatsApp/WeChat.
กรุณาแจ้งคำขอของคุณในรายละเอียด

สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปที่ด้านบน