ภาพรวมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ปลา

ปลา มี ลักษณะ เฉพาะ ของ ปริมาณ โปรตีน สูง และ มี กิจกรรม ทาง น้ำ สูง และ มี อ่อนไหว สูง ต่อ การ ปนเปื้อน ปนเปื้อน จาก เช่น ที่ เน่า เสีย และ ที่ ให้ เกิด ส่ง สูญเสีย และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย ส่ง. นั้น จึง เป็น สำคัญ ที่ ใช้ เทคนิค การ บรรจุ ห่อ เหมาะสม เพื่อ ยืด อายุ เก็บ ของ บรรจุภัณฑ์ ที่ ถูกต้อง สามารถ ปลา ใน สภาพ ลด ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง. จาก อากาศ หลีกเลี่ยง มล ภาวะ ทาง ฝุ่น การ บริโภค ที่ แห้ง และ การ ลด น้ำหนัก หลัง การ เก็บ รักษา ใน ระยะ ระยะ ยาว มูลค่า การ ค้า และ ความ ของ บริโภค ที่ ซื้อ กัน ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ ซื้อ. บรรจุภัณฑ์ห่อฟิล์มติดถาด, ดัดแปลงบรรยากาศ บรรจุภัณฑ์ (KARTA), บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ (รองประธาน) บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว (VSP) เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์ห่อฟิล์มติดถาดปลา

การ ห่อ ผลิตภัณฑ์ ปลา ใน ถาด ถาด สำเร็จ รูป เป็น วิธี การ บรรจุภัณฑ์ ชนิด ชนิด หนึ่ง ที่ ใช้ ถาด รูป รูป ที่ ทำ จาก โพลีสไต รีน (ps) เพื่อ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ และ ใช้ โพลีไวนิลคลอไรด์ (pvc) หรือ โพลิเอทิ โพลิเอทิ โพลิเอทิ ลีน (polietilen, PE) ในการห่อถาดและผลิตภัณฑ์ . วิธี การ บรรจุ หีบ ห่อ นี้ เป็น เป็น หนึ่ง ใน ประเภท บรรจุภัณฑ์ ที่ ใช้ กัน มาก ที่ สุด สำหรับ ขาย ปลีก ปลีก ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ สัตว์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน ขาย ขาย ชำ บรรจุภัณฑ์ นี้ ไม่ ผนึก สุญญากาศ และ กับ กับ กับ กับ และ และ และ และ และ กับ กับ กับ กับ ปิด ปิด ใน กับ และ ใน ซูเปอร์มาร์เก็ต ขาย กับ กับ กับ กับ กับ ขาย กับ กับ กับ กับ กับ. เพื่อ เพื่อ สร้าง ออก ซีเมีย โอโกลบิน (mbo2)) ซึ่ง ทำ ให้ เนื้อ ปลา ห่อ มี สี สี ระยะ ใน การ เก็บ รักษา รักษา ที่ ใน ถาด จะ อยู่ ที่ 1 ถึง 3 เพื่อ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ห่อ ฟิล์ม ยึด ยึด นัก วิจัย มัก จะ เพิ่ม สาร กัน บูด บูด ตาม ธรรมชาติ รักษา เนื้อ ปลา เทราต์ สาย สาย ด้วย แบคทีเรียธรรมชาติ ยืด อายุ การ เก็บ เก็บ ปลา เทราท์ รุ้ง ได้ 2 วัน โปรตีน สกัด เมล็ด เมล็ด สกัด สกัด เมล็ด เมล็ด เมล็ด เมล็ด เมล็ด เมล็ด ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง เมล็ด เมล็ด เมล็ด เมล็ด การ เมล็ด เมล็ด เมล็ด เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ หัว ไช เท้า กับ เนื้อ ปลาสเตอร์เจียน สามารถ ยับยั้ง การ สืบพันธุ์ ของ แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย อย่าง มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

เครื่องห่อฟิล์มห่อปลาชิชาโม

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศปลา

เพื่อ ตอบสนอง ความ ต้องการ ของ ตลาด ใน ปี ปี ปี ปี ปี 1970 สหรัฐ อเมริกา และ สหราชอาณาจักร ได้ ใช้ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ กับ เนื้อ เนื้อ สัตว์ จำนวน ใน ช่วง สาม ทศวรรษ ที่ ที่ ผ่าน การ ใช้ บรรจุภัณฑ์ สำหรับ เก็บ ปลา ได้ รับ น วัตกรรม ที่ ยอดเยี่ยม โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง เมื่อ รวม กับ เทคโนโลยี การ แช่ เย็น และ การ แช่ เยือก แข็ง อายุ การ รักษา ของ ปลา สามารถ ยืดเยื้อ ได้ อย่าง มาก มาก

วิธี การ เก็บ รักษา ที่ อายุ การ เก็บ ของ ของ ผลิตภัณฑ์ การ อากาศ ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ ผนึก หลัง จาก นั้น จึง แยก ผลิตภัณฑ์ การ สัมผัส ตรง กับ อากาศ น้ำ นอก บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตรง กับ กับ อากาศ น้ำ น้ำ ใน บรรจุภัณฑ์ ตรง กับ นั้น จึง แยก แยก แยก แยก แยก แยก แยก แยก แยก แยก แยก แยก แยก แยก แยก. ออกซิเจน ออกซิเจน ต่ำ จำนวน ของ แอ จะ ลด ลง และ อัตรา ย่อย โปรตีน และ การ การ ไขมัน ช้า ลง กิจกรรม ทาง สรีรวิทยา แบคทีเรียกรด แลคติค ความ แข็งแกร่ง ใน สภาพ ไม่ ใช้ ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ซึ่ง แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง ใน ใน ใน ใน ใน ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม. สามารถ ผลิต กรด อินทรีย์ เพื่อ ลด ลด ลด ลด ใน บรรจุภัณฑ์ และ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ อื่น ๆ การ บรรจุ หีบ หีบ ห่อ นี้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ใน การ เก็บ รักษา ได้ ดี ขึ้น ขึ้น

ของ ของ ปลา ภาย ใต้ สุญญากาศ อยู่ กับ ปฏิสัมพันธ์ ของ ตัว ต่าง เช่น อุณหภูมิ ใน ใน รักษา สถานะ ของ จุลินทรีย์ โดย การ ปลา คาร์พ บรรจุ สูญญากาศ และ ปลา ไม่ บรรจุ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ ที่ สูญญากาศ สูญญากาศ และ และ และ และ และ ที่ ที่ ที่ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์. อุณหภูมิ 3 ° C ถึง 15 ° C พบ ว่า ระยะ เวลา การ เก็บ ปลา คาร์พ คาร์พ ที่ บรรจุ ที่ 3 ° C นั้น นั้น ปลา คาร์พ ที่ ไม่ ได้ บรรจุ สุญญากาศ 4 ถึง 5 วัน ปลา พบรรจุ สูญญากาศ เมื่อ ที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ วัน คาร์ คาร์ สูญญากาศ เมื่อ ที่ อุณหภูมิ ต่ำ เนื้อหา ของ เอมี น ชีวภาพ ใน ใน ปลา จะ ต่ำ กว่า ดัง นั้น นั้น คุณภาพ ของ คาร์พ จึง ดี กว่า แม้ แม้ บรรจุภัณฑ์ สามารถ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ ส่วน ใหญ่ แม้ ปริมาณ ออกซิเจน ใน ลด ลง ลง ลง ใหญ่ ว่า ปริมาณ ออกซิเจน ใน ลง ใหญ่ แม้ ว่า ปริมาณ ของ แอโรบิก ลง ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ ลง. เหลือ 0.8% แต่ ก็ ยัง ยัง ไม่ สามารถ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย แอ โรบิก บาง ชนิด โดย เฉพาะ การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต ของ ของ pseudomonas ภาย ใต้ สภาวะ ต่ำ เมื่อ เวลา เก็บ ขึ้น จะ ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย ค่อย Pseudomonas การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าระดับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในปลาดูดสูญญากาศนั้นสัมพันธ์กับอัตราการส่งผ่านออกซิเจน (OTR) ของฟิล์มบรรจุภัณฑ์และอุณหภูมิในการเก็บรักษา เนื้อปลาเทราต์สายรุ้งรม ควันบรรจุส ูญญากาศ (โบทูลินัมทอกซิน เริ่ม ต้น ต้น ชนิด e 102 สปอร์/กรัม) 4 เมื่อ แช่ เย็น ที่ ที่ ไม่ พบ โบทูลินัมทอกซิน ใน ระหว่าง ระยะ เวลา การ เก็บ รักษา ทั้งหมด และ และ ตรวจ ตรวจ และ และ ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ระยะ ระยะ ระยะ ระยะ ระยะ ระยะ ระยะ Temperatura 28°C 8°C; เมื่อเรนโบว์เทราต์ถูกบรรจุในฟิล์มที่มี OTR สูงกว่า สารพิษจะถูกตรวจพบก่อนหน้านี้ในแพ็คเกจสุญญากาศ การจัดการกับอุณหภูมิในการเก็บรักษาและอุณหภูมิเริ่มต้นจะส่งผลต่อคุณภาพของปลาที่บรรจุโดย VP และ บรรจุภัณฑ์ ของ vp เอง ก็ มี ข้อ ข้อ เช่น กัน ซึ่ง มี ผล กระทบ ต่อ สี ของ และ ความ สามารถ ใน ใน กัก น้ำ นอก จาก นี้ บรรจุภัณฑ์ ยัง ให้ น้ำ ปลา นาน รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น จาก จาก จาก จาก นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ ใน การ กัก เก็บ น้ำ ของ ปลา จะ ลด ลง และ น้ำ จะ สูญเสีย ไป ยัง บรรจุ สูญญากาศ ซึ่ง ส่ง ผล ต่อ ความ ของ ผู้ ผู้ บริโภค ใน การ ซื้อ

ภาพรวมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ปลา

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวปลา VSP

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สำหรับ ผิว เกิด ขึ้น ใน ใน ปี 1960 ประเทศ ที่ พัฒนา แล้ว ใช้ ใช้ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ เพื่อ ปกป้อง ผลิตภัณฑ์ จาก จาก เพื่อ แสดง ผลิตภัณฑ์ โดย สัญชาตญาณ ด้วย การ งาน อย่าง กว้างขวาง การ พัฒนา อย่าง บรรจุภัณฑ์ สูญญา สูญญา สูญญา อย่าง และ การ พัฒนา อย่าง สูญญา อย่าง กว้างขวาง และ การ ด้วย การ สูญญา ผลิตภัณฑ์ โดย สัญชาตญาณ ด้วย การ สูญญา ผลิตภัณฑ์ โดย สัญชาตญาณ ด้วย การ บรรจุภัณฑ์ กาศ ใน เนื้อ สัตว์ ใน ใน ปี ปี ปี ปี 1970 เพื่อ ปรับปรุง การ นำ เสนอภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ นัก ได้ เสนอ ให้ ให้ นำ บรรจุภัณฑ์ ผิว (vsp) มา ใช้ กับ บรรจุภัณฑ์ อาหาร อาหาร

Vsp บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว เป็น รูปแบบ ขั้น สูง ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ครอบคลุม ชั้น ฟิล์ม พลาสติก พลาสติก ผนึก ด้วย ความ บน บน ผลิตภัณฑ์ แรง ดัน ที่ เกิด จาก การ การ ด ฝุ่น ฟิล์ม จึง ติดแน่น กับ ผลิตภัณฑ์ ถาด ถาด /กระดาษ แข็ง ที่ ยึด ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง นำ นำ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ที่ น่า ดึงดูดใจ ดึงดูดใจ บรรจุภัณฑ์ ผิว เป็น วิธี การ บรรจุภัณฑ์ ที่ ดี ขึ้น ข้อ บกพร่อง ของ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ดั้งเดิม และ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ของ ผลิตภัณฑ์ ปลา มี ข้อ ดี บาง ประการ ใน การ รักษา รักษา คุณภาพ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา และ ความ สวยงาม บรรจุภัณฑ์ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร เทียบ กับ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ไป บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว สามารถ ยืด อายุผลิตภัณฑ์ ปลา ชะลอ ชะลอ การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ และ ชะลอการ สร้าง ความ ความ เร็ว ของ ที่ ไม่ พึง ประสงค์ ใน ใน กระบวน การ ปลา อายุ การ เก็บ รักษา ของ pomfret แอตแลนติก บรรจุภัณฑ์ แบบ แบบ กัน ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ สูญญา สูญญา สูญญา สูญญา สูญญา การ สูญญา สูญญา เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ กาศ vsp บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ VP และ การ ห่อ ฟิล์ม ยึด ถาด ถาด tp คือ 12 วัน 7 วัน และ 5 วัน ตาม ลำดับ บรรจุภัณฑ์ ผิว สามารถ รักษา ตัว บ่ง ชี้ ทาง ประสาท ชีวเคมี และ จุลินทรีย์ ของ ส้ม โอแอตแลนติก ได้ ได้ ได้ ของ ส้ม โอแอตแลนติก ได้ และ จุลินทรีย์ ของ ส้ม โอแอตแลนติก ได้ ประสาท ประสาท บ่ง ชี้ ทาง ประสาท ประสาท ปรับปรุง และ ปรับปรุง คุณภาพ ของ ส้ม โอแอตแลนติก ภาย ใต้ เวลา เดียว กัน ใน ใน การ จัด คุณภาพ ของ และ และ อายุ เก็บ รักษา นาน อายุ การ เก็บ รักษา ของ barracuda ใน สูญญากาศ ผิว คือ 9 วัน ใต้ เงื่อนไข (2 ± 2 ± ) ℃ เมื่อ เทียบ กับ กลุ่ม ควบคุม สุญญากาศ สุญญากาศ คู ด้า ไนโตรเจน พื้นฐาน ระเหย ไตรเมทิลลา ไตรเมทิลลา มีน กรด ไธโอบาร์บิทูริก ใน บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ค่อน ต่ำ มี ความ เสถียร เสถียร ดัง นั้น สูญญากาศ จึง จึง เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์และกา รเก็บ รักษา น้ำ บารา คู ด้า หยก หยก การ ศึกษา บาง ชิ้น ได้ เปรียบเทียบ บรรจุภัณฑ์ ผิว ผิว สูญญากาศ vsp สูญญากาศ สูญญากาศ vp ธรรมดา และ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง mapa และ พบ ว่า ความ คง ตัว สี สี ของ vsp ดี กว่า ของ vp ทั่ว ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ซึ่ง อาจ คล้าย กับ ผล ที่ ได้ จาก ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวปลา

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศปลา

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ mapa เป็น วิธี การ เก็บ เก็บ อาหาร สด ที่ บรรจุ อาหาร ลง ลง วัสดุ สุญญากาศ ก๊าซ เดี่ยว พิเศษ พิเศษ หรือ ผสม แล้ว ผนึก บรรจุภัณฑ์ เพื่อ ให้ เต็ม ด้วย ก๊าซ พิเศษ การ ภาย นอก นอก ภาย นอก นอก นอก นอก นอก นอก นอก นอก นอก นอก นอก นอก นอก พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ นอก นอก นอก นอก นอก นอก บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เดิม เดิม เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ออกซิเจน เพื่อ จำกัด การ เกิด กลิ่น หืน จาก ออกซิเจน ซึ่ง เป็น การ จำกัด การ เติบโต จุลินทรีย์ จุลินทรีย์

ด้วย การ พัฒนา บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บาง บาง ครั้ง ก๊าซ บรรจุภัณฑ์ แบบ ฉีด ทั่ว ทั่ว ไป รวม ถึง co2, n2, o2 และ co ก๊าซ หนึ่ง หรือ หรือ ก๊าซ ก๊าซ ถูก ใช้ ใน สัดส่วน ที่ ทดแทน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ หลาย เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ เมื่อ เมื่อ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ถูก หนึ่ง หลาย หลาย หลาย ก๊าซ ถูก แล้ว องค์ ของ ก๊าซ บรรจุภัณฑ์ ไม่ ถูก ปรับ อีก ไป กระบวน การ จัด เก็บ การ รักษา รักษา มัก จะ รวม กับ เทคโนโลยี เก็บ ที่ อุณหภูมิ สี ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จะ จะ จะ จะ สี สี รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม MAPA มัก จะ ยืด อายุ เก็บ ได้ ได้ ได้ 0.5 เท่า ให้ ขน ส่ง ผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ นี้ นี้ ค่อน ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ค่อน ค่อน ค่อน ค่อน ค่อน ค่อน ค่อน ค่อน ค่อน ค่อน ขน ขน ขน ขน ขน ขน ขน ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ แต่ละ ประเภท จะ ต้อง ได้ มาตรฐาน ใน ใน เดียว กัน อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ ช่าง เทคนิค และ ข้อ กำหนด ด้าน ความ ปลอด ภัย ก็ อยู่ ใน สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด.

การ ใช้ การ ปรับ สภาพ แก๊ส ใน ใน การ รักษา รักษา เนื้อ สัตว์ เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ใช่ แนว คิด คิด เร็ว ที่ 2425 นัก วิชาการ ค้นพบ ว่า co2 มี ผล ต่อ กัน บูด สัตว์ ใน ช่วง ช่วง ช่วง ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง ที่ ที่ ที่ ช่วง ช่วง ช่วง ที่ ที่ ที่ ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง สาร สาร สาร สาร สาร สาร สาร สาร สาร สาร กัน ใน ใน ใน สาร สาร กัน ตอบสนองการ ใน ใน ช่วง ช่วง ช่วง ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ข้าม มหาสมุทร ขนาด ใหญ่ ทาง ไกล ของ ของ สด จาก ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ไป ไป ยัง การ เกี่ยว กับ การ การ เก็บ รักษา สัตว์ ใน แวดล้อม ที่ ไม่ ใช้ และ ใน แวดล้อม การ โดย จุลินทรีย์ และ เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต ที่ และ ลด ลด และ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ความ สามารถ ใน การ เผา ผลาญ ผลาญ พื้นฐาน ทาง วิทยาศาสตร์ ของ co1930 ยัง พบ ว่า ว่า มี ผล กระทบ แบคทีเรียแกรม ลบ เมื่อ ใช้ ใช้ ความ ที่ กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ เข้มข้น สูง ของ ของ co2 จะ ผล ต้าน แบคทีเรีย อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง มี มี มี มี มี มี มี มี ของ ของ ของ ของ ของ ของ มี มี มี มี ของ ของ ของ จะ มี ความเข้มข้นของก๊าซที่เพิ่มขึ้นทำให้การสูญเสียน้ำปลารุนแรงมากขึ้น ในขั้นต้น ความเข้มข้นสูงของ CO2 จะเปลี่ยนสีของเนื้อปลา และความเข้มข้นสูงสุดที่แนะนำคือ 2% แต่ภายหลังพบว่าความเข้มข้น 2% สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ ที่ มี ลักษณะ เป็น แอ แอ โรบิก การ การ เก็บ ที่ 2 ℃ สามารถ ขยาย ถึง 2 วัน ซึ่ง มาก กว่า สูญญากาศ ของ ของ ของ VP ถึง สอง เท่า co25 ละลาย ใน น้ำ และ น้ำ ซึ ซึ ซึ ซึ มัน มัน มัน น้ำ และ และ และ น้ำ ซึ ใน และ และ และ และ และ และ และ และ และ ่ง เปลี่ยนแปลง ค่า ค่า pH และ ขัดขวาง การ การ ของ ของ อย่าง ไร ไร ก็ ตาม เมื่อ ใน ใน ถูก ดูด ซับ ซับ โดย โดย ที่ ความ ชื้น และ น้ำ มัน การ ของ ดัน อากาศ ใน บรรจุภัณฑ์ ให้ บรรจุภัณฑ์ ยุบ ลง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยุบ ยุบ ยุบ ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง และ ลง น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ

CO2 และ ก๊าซ ก๊าซ เฉื่อย เฉื่อย n2 แบบ ผสม สามารถ รักษา ความ ดัน อากาศ เพื่อ ป้องกัน ยุบ ตัว ของ ถุง ถุง และ ขณะ เดียว กัน ก็ สามารถ รักษา สถานะ เนื้อ ที่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ รักษา สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ ยับยั้งจุลินทรีย์ การเจริญเติบโต. เมื่อใช้บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศผสม CO2 และ N2 ปลาทรายแดงไขมันต่ำ (Sparus aurata) ควรใช้ 40%CO2+30%N2+30%O2 และปลาทะเลที่มีไขมันสูงควรใช้ 60%CO2+40%N2 สามารถใช้ CO2, N2 และ O2 ได้ ใน ใน เวลา เดียว กัน กัน O2 สามารถ ยับยั้ง การ การ ก่อ ตัว ของ metMyoglobin (MetMB) เพื่อ ให้ เนื้อ ปลา น่า ดึงดูด ได้ ทำ ทำ ศึกษา บรรจุภัณฑ์ ของ ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อากาศ ควบคุม ควบคุม 50%CO2+50%n2 และ 50%CO2+50%O2 บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ เวลา เวลา การ จัด เก็บ บรรจุภัณฑ์ อากาศ คือ 10 ถึง 13 วัน; นาน ถึง 13 วัน ถึง 20 วัน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ มี o2 มี ผล ใน การ รักษา รักษา ที่ ดี ที่ สุด สุด สุด สี สี; การ ใช้ co ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สามารถ ปรับปรุง สี ของ ปลา ได้ เช่น เนื้อ สี ปลา ทูน่า ทูน่า ทูน่า

แซลมอนรม ควัน ดัดแปลง บรรยากาศ เครื่อง ปิด ผนึก ถาด บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ปลา

สำหรับ ตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ ของ บรรจุภัณฑ์ ปลา แต่ละ ประเภท ไป ที่ ที่ โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ หน้าหนังสือ.

เครื่องบรรจุปลา

สำหรับ บรรจุภัณฑ์ แต่ละ ประเภท เรา มี เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ปลา ที่ ที่ เกี่ยวข้อง โปรด ไป ที่ เครื่องบรรจุภัณฑ์ หน้าสำหรับรายละเอียด

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


กรุณากรอกชื่อของท่าน
ชื่อบริษัทของคุณ
ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของคุณ
Prijavite se na WhatsApp/WeChat.
กรุณาแจ้งคำขอของคุณในรายละเอียด

สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปที่ด้านบน