ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์เนื้อแดงสด

ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆ นั้นสูงมาก ตามสถิติปี 2018 โลกบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประมาณ 340 ล้านตันทุกปี ซึ่งเนื้อแดงส่วนใหญ่ประกอบด้วยเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแกะ ฯลฯ ประมาณ 2.1 ล้านตัน การบริโภคปริมาณ ให้ ความ ต้องการ เนื้อ สด ผลิต การ แปร รูป จัด และ การ ขนส่ง เนื้อ สูง ขึ้น การ จัด เก็บ บรรจุภัณฑ์ ไม่ แต่ ยืด อย่าง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ. ลดการสูญเสียอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพอี๔กุ

เครื่องบรรจุเนื้อสด

ปัจจัยสามประการที่กำหนดอายุการเก็บรักษาขอสฉขอสฉ

โดย ทั่ว ไป อายุ การ เก็บ รักษา ของ สด จะ พิจารณา จาก ปัจจัย ปัจจัย สาม นี้ เป็น หลัก: การ เก็บ เก็บ รักษา รักษา เก็บ การ การ การ การ การ การ อุณหภูมิสุขาภิบาล, และ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการ. แม้ ว่า เรา จะ พูด ถึง แต่ บรรจุภัณฑ์ เนื้อ สด ใน บท ความ นี้ แต่ โปรด ว่า ปัจจัย ทั้ง 3 ประการ เป็น กุญแจ ใน การ การ ยืด อายุ อาหาร อาหาร อาหาร อายุ ยืด ยืด ยืด ยืด ใน ใน ใน ใน ใน ใน สำคัญ สำคัญ ทั้ง ทั้ง อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์เนื้อสดที่เหมาะสม

 1. บรรจุภัณฑ์เนื้อสดที่เหมาะสมได้อย่างมีประสธิ ยืดอายุการเก็บรักษาและลดเศษอาหาร. บรรจุภัณฑ์ ไม่ สามารถ เปลี่ยน คุณภาพ ของ เนื้อ เนื้อ สด ได้ (นั่น เป็น สาเหตุ ว่า ว่า ทำไม การ ตรวจสอบ คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ จึง มี ความ สำคัญ) อย่าง ไร ก็ ตาม บรรจุภัณฑ์ ที่ ถูกต้อง ยืด อาหาร ได้ การ หลีกเลี่ยง ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ภาวะ ภาวะ ภาวะ ภาวะ ภาวะ ภาวะ ภาวะ ภาวะ ภาวะ ภาวะ ภาวะ ภาวะ บรรจุภัณฑ์ ภาวะ ภาวะ ภาวะ ภาวะ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ภาย นอก การ เกิด ออกซิเดชัน และ การ สลาย ของ เนื้อ การ สูญเสีย ความ ความ ชื้น จึง มั่นใจ ใน คุณภาพ ของ ของ ผลิตภัณฑ์
 2. บรรจุภัณฑ์เนื้อสดที่เหมาะสมสามารถปรับปร๸ดง้ ประสิทธิภาพการขนส่งและการเก็บรักษา. ใช้ เวลา สอง สาม ชั่วโมง หรือ หลาย วัน ใน การ ส่ง มอบ เนื้อ สด จาก จาก ผลิต ไป ยัง บริโภค บริโภค บรรจุภัณฑ์ เหมาะสม สามารถ ปกป้อง จาก ความ เสียหาย จาก อุบัติเหตุ ทำ ให้ ง่าย ต่อ การ ขน บรรทุก บรรทุก บรรทุก ทำ ให้ ง่าย ต่อ ขน รถ และ ให้ จาก ความ เสียหาย อุบัติเหตุ และ.
 3. กระป๋องบรรจุภัณฑ์เนื้อสดที่เหมาะสม ส่งเสริมการขาย. เนื้อ เนื้อ และ ประเภท ตาม สนใจ ของ ผู้ บริโภค เพียง จะ ดึงดูด ผู้ บริโภค เท่า แต่ ยัง ช่วย เพิ่ม มูลค่า ความ ใน การ แข่งขัน ที่ เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ช่วย ช่วย ช่วย เพิ่ม เพิ่ม ออก เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม. Zanimljivo
เครื่องบรรจุเนื้อสด

ประเภทบรรจุภัณฑ์เนื้อสด

ปัจจุบันวิธีการบรรจุหีบห่อหลักของเนื้อสดอืื: การห่อถาดฟิล์มยืดบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ (รวมทั้งหดแพ็ค)บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว VSP และ KARTA แก้ไขบรรยากาศบรรจุภัณฑ์. ประเภท บรรจุภัณฑ์ ที่ แตกต่าง กัน มี ข้อ ดี ที่ แตกต่าง กัน และ มี อายุ การ เก็บ ที่ แตกต่าง กัน สำหรับ เนื้อ เนื้อ สด ประเภท ที่ จะ เลือก นั้น จาก ของ เนื้อ ข้อ ขนส่ง และ และ และ และ และ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ สด จะ จะ จะ จะ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ การ การ การ การ การ ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ. ฯลฯ

บรรจุภัณฑ์เนื้อสด 1: การห่อถาดฟิล์มยืด

เนื้อบดบรรจุในถาดโฟมห่อด้วยฟิล์มยืด
เนื้อบดบรรจุในถาดโฟม

ภาพรวม

การ วิจัย แสดง ให้ เห็น ว่า ประมาณ สอง ใน สาม ของ เนื้อ สด ที่ ขาย ถูก ใน ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้าน ขาย อาหาร ด้วย ห่อ ฟิล์ม ฟิล์ม ยืด แบบ ง่าย ๆ

วิธีการห่อฟิล์มยืดถาดโฟมเนื้อสดใช้ ถาดโฟม ซึ่งถือเนื้อและ แผ่นดูดซับ ห่อด้วย ฟิล์มพลาสติกโปร่งแสงบรรยากาศใส.

prednosti: ลักษณะ การ ซึม ผ่าน ของ ฟิล์ ม ม หุ้ม ทำ ให้ ออกซิเจน ใน อากาศ อากาศ กับ เนื้อ ได้ ทำ ให้ เนื้อ มี สี สวยงาม ต่อ ผู้ บริโภค บรรจุภัณฑ์ ประเภท นี้ อย่าง อย่าง มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก อย่าง อย่าง อย่าง. ประหยัด ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ (ถาดโฟมและฟิล์มยืด) และใ๸น้ อุปกรณ์ที่คุ้มค่า, มัก ใช้ เครื่อง ห่อ ฟิล์ม ยืด แบบ ใช้ มือ ขนาด เล็ก ที่ มี ราคา ราคา ประมาณ 100 เหรียญ แต่ สำหรับ การ การ ห่อ ฟิล์ม ยืด อัตโนมัติ และ ความ จุ สูง เครื่อง อัตโนมัติ มี หลาย ประเภท ที่ ราคา มาก มาก มาก อัตโนมัติ อัตโนมัติ ประเภท ประเภท ที่ สูง มาก

kontra: ใน บรรดา วิธี การ บรรจุภัณฑ์ ที่ เรา กำลัง พูด ถึง ใน บท ความ นี้ การ ห่อ ฟิล์ม ยืด ให้ อายุ อายุ การ รักษา ที่ สุด เนื่อง จาก เนื้อ รับ ออกซิเจน ต่อเนื่อง แนวโน้ม จึง จึง จึง จึง จึง จึง จึง มี มี มี มี มี มี มี มี มี ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง มี มี สุด สุด สุด สุด เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง จาก จาก จาก จาก เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง. ของไขมัน ดิ อายุการเก็บรักษา เก็บ ใน อุณหภูมิ ต่ำ ได้ ประมาณ 3-5 วัน จาก นั้น นั้น สี เนื้อ สด เริ่ม ขึ้น และ และ คุณภาพ ลด ลง

เครื่องห่อถาดฟิล์มยืดเนื้อสด

แบบ แบบ ใช้ มือ ขนาด ความ เร็ว มัก ใช้ ใช้ ร้าน ขาย และ ร้าน ขาย ของ ชำ อาหาร ร้าน แนะนำ เครื่อง ห่อ ถาด ฟิล์ม อัตโนมัติ เครื่อง เพื่อ ตอบสนอง ความ ต้องการ ปริมาณ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก เพื่อ เพื่อ ตอบสนอง ตอบสนอง ตอบสนอง ตอบสนอง กรุณาตรวจสอบ กรุณาตรวจสอบ ตอบสนอง เครื่อง ห่อ ห่อ ถาด ถาด ห่อ ห่อ เครื่อง ห่อ ห่อ ถาด ถาด ถาด ถาด ห่อ ถาด ถาด ถาด. หน้าเครื่อง เพื่อดูรายละเอียด

โปรด ตรวจสอบ วิดีโอ นี้ เพื่อ ดู ว่า เครื่อง ห่อ ถาด ฟิล์ม ยืด อัตโนมัติ ทำ งาน งาน การ ใช้ เครื่อง นี้ สามารถ ปรับปรุง เร็ว บรรจุภัณฑ์ อย่าง มี ประสิทธิภาพ ถึง 15 ถาด ซึ่ง มาก กว่า การ ห่อ ด้วย มือ 3-4 เท่า

บรรจุภัณฑ์ เนื้อ สด 2: บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ และ น้ำ ร้อน หด ตัว

เนื้อสดบรรจุสูญญากาศ
บรรจุสูญญากาศแต่ไม่หดเนื้อสด
เนื้อวัวอัดสูญญากาศ
สูญญากาศหดบรรจุเนื้อสด

ภาพรวม

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ เป็น หนึ่ง ใน ประเภท บรรจุภัณฑ์ หลัก สำหรับ เนื้อ สด ถุง พลาสติก/ถุง สำเร็จ รูป (สำหรับ เครื่องบรรจุสูญญากาศในห้อง) หรือม้วนฟิล์มพลาสติก (สำหรับ เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศเทอร์โมฟอร์ม) ทำ จาก วัสดุ ที่ มี เกราะ ป้องกัน ป้องกัน แข็งแกร่ง จาก การ เสียด สี การ ย้าย ถิ่น ความ ความ ชื้น และ การ ซึม ผ่าน ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ

เนื้อ ใน กระเป๋า/ที่ ทำ ล่วง หน้า หรือ รูป ความ ร้อน แล้ว พวก เขา ถูก ลง ใน เครื่อง บรรจุภัณฑ์ เอา ที่ ออก จาก เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน ป้องกัน จาก จาก จาก ป้องกัน จาก ป้องกัน ใน ใน ใน ใน ใน เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง ปิดผนึกด้วยสุญญากาศแล้ว บรรจุภัณฑ์มักจะูุ่งก ถังจุ่มน้ำร้อนหด ใน ช่วง เวลา สั้น ๆ เพื่อ ให้ บรรจุภัณฑ์ ตัว รอบ เนื้อ ซึ่ง ช่วย เพิ่ม รูปลักษณ์ และ ความ แข็งแรง ของ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

เนื้อ สด ที่ ห่อ ด้วย วิธี นี้ จะ ออก มา เป็น สี ม่วง ที่ ลูก ค้า คุ้นเคย และ เกิด จาก จาก การ ขาด เนื้อ ใน บรรจุภัณฑ์ แบบ สุญญากาศ หด จะ กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า จะ จะ จะ จะ จะ จะ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ ใน บรรจุภัณฑ์ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ. ภัณฑ์สูญญากาศคือยืดอายุการใช้งานของเคส

ข้อดีของการหดตัวแบบสุญญากาศสำหรับเนื้อสด

 1. ยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อสด
 2. กำจัดการไหม้ของช่องแช่แข็ง
 3. กระบวน การ หด ตัว จะ ทำ ให้ ถุง บรรจุภัณฑ์ หนา ขึ้น และ ทำ ให้ วัสดุ แข็งแรง ขึ้น ขึ้น
 4. บรรจุภัณฑ์ แบบ หด ตัว ช่วย ขจัด รอย ยับ ยับ บรรจุภัณฑ์ และ แถบ เล็ก ๆ ป้องกัน การ ผ่าน ของ ของ เลือด และ ส่ง ผล สี และ รสชาติ รสชาติ ของ ของ ไขมัน ของ ของ ของ ของ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ รสชาติ ไขมัน ไขมัน ไขมัน ไขมัน ไขมัน ไขมัน ไขมัน ไขมัน และ และ.
 5. การ หด ตัว ช่วย ลด ปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์ เส้น เส้น เลือด ฝอย ฝอย ฝอย ฝอย ฝอย ที่ เกิด ร อย ย่น ของ ฟิล์ม
 6. การ หด ตัว สามารถ ลด การ ซึม ผ่าน ออกซิเจน ของ ของ ถุง บรรจุภัณฑ์ ได้ อีก
 7. เมื่อ บรรจุภัณฑ์ เสียหาย โดย ไม่ ได้ ตั้งใจ ระหว่าง กระบวน การ จำหน่าย บรรจุภัณฑ์ ที่ หด หด ตัว ไม่ คลาย ง่าย เพื่อ ให้ เนื้อ ใน สภาพ ได้ รับ การ การ ป้องกัน ข้าง ดี จึง ช่วย การ สูญเสีย ได้

เครื่องบรรจุหีบห่อสูญญากาศเนื้อสด

กระบวน การ บรรจุ และ หด ตัว แบบ สุญญากาศ นั้น ไม่ ขึ้น กับ ความ เป็น จริง จริง แบบ หด ด้วย น้ำ ร้อน จะ ดำเนิน หลัง จาก ที่ เนื้อ สด ถูก ด้วย สุญญากาศ ใน เครื่อง สูญญากาศ โดย ปกติ แล้ว a เครื่องบรรจุสูญญากาศสองห้อง. โปรดตรวจสอบวิดีโอต่อไปนี้สำหรับการอ้างอิง

Odjeljak 3: VSP

เครื่องบรรจุสูญญากาศผิวเนื้อ

ภาพรวม

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว เป็น แพ็ค สูญญากาศ ขั้น สูง โดย ให้ ประโยชน์ ทั้งหมด จาก การ บรรจุ บรรจุ สุญญากาศ ใน ขณะ ที่ นำ เสนอ 3 มิติ ที่ ดึงดูดใจ ของ ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ สัตว์ สด ซึ่ง สำหรับ การ ขาย ปลีก ผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่าสูง

เนื่อง จาก การ ปกป้อง ผลิตภัณฑ์ ใน ระดับ สูง และ รูปลักษณ์ ที่ น่า ดึงดูด ชุด ผิว สูญญากาศ จึง ถูก ใช้ มาก มาก ขึ้น เรื่อย ใน การ ค้า ปลีก แบบ บริการ เอง ประเภท นี้ เกี่ยวข้อง รอบ ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน บน บน บน บน บน เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง บน บน บน บน บน บน บน บน บน ค้า ค้า ปลีก พันแน่น รอบ รอบ พันแน่น ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก ปลีก เนื้อ สด โดย ไม่ ตึง เหมือน ผิวหนัง ชั้น ที่ 2 ก่อน ปิด ผนึก ให้ ทั่ว พื้น ผิว ของ แผ่น ใย ด้าน ล่าง (เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวเทอร์โมฟอร์ม) กระดาษแข็งหรือถาดสำเร็จรูป (เครื่องแพ็คผิวสำหรับถาดหรือกระดาษแข็งสปเจู). เนื้อ สด ถูก ยึด อย่าง แน่น หนา หนา กับ ของ แพ็ค หรือ ถาด รักษา รักษา ลักษณะ ธรรมชาติ โดย ไม่ ผิด เพี้ยน และ ไม่ สามารถ ไป มา ได้ จึง สามารถ เสนอ ผลิตภัณฑ์ สด ที่ บรรจุ สูญญากาศ ขาย ทั้ง ทั้ง แบบสแตนด์ ทั้ง แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แบบสแตนด์ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ แพ็ จึง จึง จึง จึง. คอัพ, แพ็คแขวน หรือ แพ็คแนว นอน นอน ธรรมดา สูญญากาศ ใน แพ็ค ช่วย ยืด อายุ การ เก็บ รักษา เนื้อ สด นอก จาก เนื้อนุ่ม อย่าง ชิ้น เนื้อ ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ที่ มี ลักษณะ คม แข็ง แข็ง แข็ง เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น แข็ง แข็ง. กระดูก ตัวอย่าง เช่น สามารถ บรรจุ ใน แพ็ค ผิว สุญญากาศ ได้ อย่าง ปลอด ภัย หาก ซอง หนัง หนัง ถูก เก็บ ใน ช่อง ช่อง แช่ บรรจุภัณฑ์ เหล่า ยัง ช่วย ป้องกัน การ ไหม้ ของ แช่ แช่ ได้ อย่าง น่า เชื่อถือ ด้วย

ของ ของ สด จำเป็น เลือ ฟิล์ม สำหรับ แพ็ค ผิวหนัง เหมาะสม ทาง กล ของ เว็บ บน ได้ รับ การ ออก แบบ และ สูง ของ ผลิตภัณฑ์ ที่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การ การ การ ออก ออก มี ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก. คุณสมบัติ คุณสมบัติ ที่ คม ชัด สามารถ หีบ ห่อ ได้ อย่าง น่า และ ภัย ต้อง ใช้ ใช้ ที่ ขนาด เหมาะสม สำหรับ การ ผลิต ผิว สูญญากาศ ถาด ปิด ผนึก ใน กัน บรรจุภัณฑ์ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ เทอร์ ปิด ปิด ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก เทอร์ เทอร์ เทอร์ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ. โมฟอร์ม จะ ใช้ เว็บ บน และ ล่าง ที่ ป้อน ด้วย รีล เพื่อ ผลิต บรรจุภัณฑ์ นอก จาก ประโยชน์ ลอจิสติกส์ และ การ เงิน เงิน ข้อ ของ วัสดุ ที่ ป้อน ด้วย กระดาษ คือ ฟิล์ม ที่ ใน ระดับ มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี ความ ความ ความ ความ ใช้ ใช้ ใช้ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ที่ ที่ ป้อน ใน ระดับ ระดับ ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน ป้อน. ที่ สูง ขึ้น เนื่อง จาก สามารถ ผลิต ผลิต บรรจุภัณฑ์ การ ออก แบบ ส่วน บุคคล ได้ เช่น รูป ทรง ที่ มี รูป ทรง พิเศษ หรือ อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น.

Yide Machinery ได้ตีพิมพ์โพสต์ "สุดยอดคู่มือ: VSP Vacuum Skin Pack และ Stroj za vakuumsko pakiranje u kožuเพื่อ อธิบาย ความ รู้ พื้นฐาน เกี่ยว กับ บรรจุภัณฑ์ ผิว และ และ เครื่อง ผิว ผิว

เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศเนื้อสด

เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศบนโต๊ะ
แนะนำ ให้ ใช้ เครื่อง แพ็ค ผิว สูญญากาศ บน โต๊ะ ผู้ ผู้ ต้น ต้น

ปัจจุบัน มี เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว 5 ประเภท ที่ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย ใน บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ของ สด แต่ละ แต่ละ ชนิด มี เร็ว และ ทุน ใน การ ผลิต ที่ กัน 4 เครื่อง ใช้ งาน กับ ถาด แข็ง แข็ง แข็ง กัน เครื่อง ใช้ งาน กับ กระดาษ แข็ง ที่ ทำ ไว้ ล่วง หน้า ใน ขณะ ขณะ ที่ เครื่อง หนึ่ง เป็น เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิวเทอร์โมฟอร์ม ที่ ใช้ แผ่น พลาสติก 2 ม้วน เพื่อ สร้าง โดย โดย โดย อัตโนมัติ อัตโนมัติ โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย

การเลือกเครื่องแพ็คผิวสูญญากาศสำหรับโครงการของคุณส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวัสดุบรรจุภัณฑ์และแผนงบประมาณที่คุณต้องการ สำหรับผู้เริ่มต้น Yide Machinery แนะนำขนาดเล็ก เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศบนโต๊ะ ซึ่ง มี ค่า ใช้ จ่าย จ่าย น้อย กว่า กว่า USD3000 คุณ สามารถ ใช้ เครื่อง เพื่อ ทดสอบ ทดสอบ ของ แพ็คสกิน สุญญากาศ และ สำหรับ การ การ แพ็คสกิน ปริมาณ เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย สำหรับ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ

Stranica 4: KARTA ดัดแปลบรรยากาศบรรจุูภัณ

ภาพรวม

 1. KARTA วัสดุบรรจุภัณฑ์: KARTA แก้ไขบรรยากาศบรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับ ถาดพลาสติกแข็ง ซึ่งถือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ an แผ่นดูดซับ เพื่อ ดูด ซับ เลือดเนื้อ และ ปิด ผนึก ด้วย บาเรีย ที่ ที่ ชัดเจน ฟิล์มพลาสติก.
 2. Karta: บรรจุภัณฑ์ KARTA ดำเนินการโดยส่วนต่างๆ เป็นหลัก เครื่องซีลถาด และ เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม.
 3. ก๊าซ KARTA: บรรยากาศ ดัดแปลง โดย ทั่ว ไป คือ ก๊าซ บริสุทธิ์ พบ ใน ใน อากาศ (ออกซิเจน คาร์บอนได ออกไซด์ ไนโตรเจน และ หรือ คาร์บอน มอ นอกไซด์ นอกไซด์) หรือ ส่วน ผสม ที่ มี เปอร์เซ็นต์ การ ผสม ที่ แน่นอน ก๊าซ ที่ เติม แต่ละ ชนิด จุด ประสงค์ เฉพาะ เฉพาะ ใน กระบวน การ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง
 4. Karta karte ดัดแปลงบรรยากาศ: ก่อน อื่น ผู้ ใช้ ควร เตรียม ถาดพลาสติก ถาดพลาสติก สำเร็จ รูป (สำหรับ เครื่อง ปิด ผนึก ผนึก) หรือ ฟิล์มเทอร์โมฟอร์ม (สำหรับ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ mapa เทอร์โมฟอร์ม) หลัง ที่ วาง ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ สัตว์ ลง ใน ถาด แล้ว ถาด จะ ถูก เข้า ไป ใน ห้อง ทำ ทำ งาน ไล่ อากาศ ออก จาก ห้อง ทั้งหมด จาก นั้น เติม บรรยากาศ ที่ ที่ ดัดแปลง จาก แถบ ด้าน จะ ถูก ผนึก กับ ที่ รูป ต่าง ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง จะ จะ จะ จะ จะ ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก. Karta zemljevida
บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของเนื้อสด

MAP Modificirana atmosfera ambalaža มัก ใช้ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร สด ใน ส่วน การ ขาย ปลีก เนื้อ บด สเต็ก หรือ หรือ สับ หมู เนื้อ แกะ บรรยากาศ ตาม ของ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ จะ ถูก บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ หรือ หรือ หรือ บริสุทธิ์ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ส่วน ผสม ของ โดย ทั่ว ประกอบ ด้วย ออกซิเจน คาร์บอนได และ ใน การ กำหนด บรรยากาศ ที่ สำหรับ กำหนด เกิด รักษา ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จาก จาก จาก กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด เรา เกิด เกิด เกิด เนื้อ. สามารถเป็น 100 % ได้อย่างแท้จริง

ในบรรจุภัณฑ์เนื้อสดดัดแปลงบรรยากาศที่มีวง่ ออกซิเจน (60/70%) และ คาร์บอนไดออกไซด์ (20-30%) มัก ใช้ เป็น บรรยากาศ ดัดแปลง ปริมาณ ออกซิเจน จะ ต้อง ปรับ เป็น ราย บุคคล ตาม ปริมาณ ของ ที่ ที่ และ คุณสมบัติ คุณสมบัติ กั้น ของ บรรจุภัณฑ์ จะ ต้อง ให้ เข้า เข้า การ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ มัก ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ผู้ ปรับ ให้ ให้ มัก เชื่อมโยง เชื่อมโยง ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ เนื้อสดสีแดงอิฐ ด้วย ความ สด และ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง เป็น หนึ่ง ใน จุด ประสงค์ ประสงค์ หลัก บรรจุภัณฑ์ สี แดง อิฐ เป็น เป็น ที่ ที่ ความ ของ ออกซิเจน สูง กว่า ประมาณ 21% แต่ ใต้ สถานการณ์ อย่าง ส่ง ผล เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม สูง รวม รวม รวม สูง ออกซิเจน เป็น เป็น รวม ผล อิฐ อิฐ เป็น เป็น ความ กระด้าง ของ และ ผลิตภัณฑ์ ของ ไขมัน และ โปรตีน ไร ตาม ผู้ แปร รูป รูป แต่ละ ของ ตน ผล ผล ผล แต่ละ แต่ละ แต่ละ แต่ละ แต่ละ แต่ละ ราย ราย ราย ราย ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ต้อง ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ สิ่ง สิ่ง สิ่ง นั้น กระทบ ว่า ว่า ว่า. ยัง คง แทบ จะ มอง ไม่ เห็น เมื่อ จาก อายุ การ เก็บ รักษา ที่ ค่อน ข้าง สั้น ของ ของ ของ ของ ของ

CO2 มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราโดยการลดค่า pH ของเนื้อสัตว์สด ซึ่งช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก อัตราส่วนผสมของก๊าซที่เหมาะสมรวมกับอุณหภูมิในการจัดเก็บต่ำสามารถลดการเน่าเสีย ของ แบคทีเรีย ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ อุณหภูมิ และ เปลี่ยนแปลง ของ ของ ค่า ค่า ค่า pH มี อิทธิพล อย่าง ต่อ สี เนื้อ สัมผัส รสชาติ และ อายุ การ เก็บ รักษา ใน ระหว่าง การ สุก เนื้อ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ รักษา รักษา ใน ใน ระหว่าง การ สุก สัตว์

อย่าง ไร ก็ ตาม ปัญหา อาจ ซับซ้อน กว่า ที่ เรา จะ นึก ภาพ ได้ โดย เท็จจริง ที่ ว่า ว่า ว่า CO2 ย้ายออกจากบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น มากกว่า O2 และง่ายต่อการ ละลายในเนื้อสดซึ่ง ทำ ปริมาณ ปริมาณ co2 ใน บรรยากาศ ของ บรรจุภัณฑ์ เปลี่ยนแปลง ไป มาก กว่า ปริมาณ ปริมาณ o2 ใน ระยะ เวลา การ เก็บ เก็บ รักษา ดัง ต้อง ถึง สอง ด้าน นี้ เมื่อ ส่วน เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ ส่วน ส่วน ส่วน ส่วน ส่วน ส่วน รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา สอง สอง ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ดี ที่ สุด เท่า ที่ จะ เป็น ไป ได้ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ co2 สู่ บรรยากาศ มาก เกิน ไป แพคเกจอาจยุบ ภาย ใต้ สถานการณ์ บาง อย่าง ใน ระหว่าง ระยะ เวลา เก็บ รักษา เนื่อง จาก จาก แรง ภาย ใน ที่ ต่ำ กว่า ซึ่ง เกิด จาก จาก จาก จาก กว่า กว่า กว่า ต่ำ ต่ำ ต่ำ ที่ ที่ ที่ ที่ จาก เนื่อง. CO2 การย้ายถิ่นและผลการละลายที่เราได้กล่าวไว๕้ข. หาก เพิ่ม ปริมาณ co2 ไม่ เพียงพอ การ การ ทำ ของ แบคทีเรีย จะ ลด ลง ดัง นั้น จึง ไม่ บรรลุ อายุ การ เก็บ รักษา ที่ คาด ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ ไว้ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ

เครื่องบรรจุบรรยากาศดัดแปลงเนื้อสด

โดย ทั่ว ไป มี เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง เกือบ เกือบ 10 ประเภท สำหรับ เนื้อ สด คุณ คุณ สามารถ เครื่อง ที่ เหมาะสม ตาม กำลัง การ ผลิต แผน งบ ประมาณ ของ คุณ ประมาณ คุณ ของ คุณ ประมาณ คุณ ผลิต จำหน่าย เครื่อง เครื่อง kartu เกรด อุตสาหกรรม หลาย ประเภท ที่ ที่ ที่ หน้าสินค้า เพื่อดู

วิธีเลือกบรรจุภัณฑ์เนื้อสด

สด คุ้ม ค่า สุด และ งาน ง่าย สำหรับ เนื้อ ขาย ที่ ต้องการ อายุ การ รักษา ที่ ลง แต่ ถ้า คุณ ผลิตภัณฑ์ สด ของ ขึ้น นาน นาน นาน นาน นาน นาน นาน นาน นาน นาน นาน ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า ถ้า. แพ็คสูญญากาศและ MAP paket เป็นตัวเลือกที่คุณต้องเอสืก

ประเด็น ว่า บรรจุภัณฑ์ ชนิด ใด เหมาะสม กับ กับ เนื้อ สัตว์ ประเภท ใด ก็ ตอบ ยาก ทั้ง ชุด และ และ mapa ช่วย ยืด อายุ อายุ การ รักษา ปรับปรุง รูปลักษณ์ ที่ น่า ดึงดูด ของ รูปร่าง และ ของ ผลิตภัณฑ์ เป็น เกณฑ์ ใน ใน ใน ตู้ ตู้ ตู้ รูปแบบ ของ ผลิตภัณฑ์ เป็น เกณฑ์ ใน และ รูปแบบ ของ ที่ น่า ดึงดูด ใน ใน รูปลักษณ์ ที่ น่า น่า ดึงดูด ใน รูปลักษณ์ รูปลักษณ์ ที่ น่า ดึงดูด ดึงดูด ดึงดูด รูปลักษณ์ ที่ น่า น่า ดึงดูด ดึงดูด น่า แช่ เย็น เนื้อ สัตว์ ขนาด เล็ก เช่น เช่น เนื้อ จะ ถูก บรรจุ ใน สุญญากาศ สุญญากาศ ใน ที่ เนื้อ บด หรือ สตูว์ เนื้อ วัว ส่วน จะ ถูก ถูก เก็บ รักษา ไว้ แพ็ค แพ็ค mapa

เนื้อสดในห่อสูญญากาศ
เนื้อสดแพ็คสูญญากาศ

แพ็ค สุญญากาศ นั้น เหนือ กว่า แพ็คบรรยากาศ ดัดแปลง map ใน แง่ ของ การ รักษา สี ของ ของ หรือ ให้ มี ความ คง คง ตัว เหมาะสม ที่ เนื่อง จาก สี จะ ความ ตลอด ระยะ เวลา กั้น วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จาก จาก จาก จาก คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี สี จาก จาก อาจ ได้ รับ สี แดง ที่ ต้องการ ผ่าน ออกซิเจน ใน เนื้อ เนื้อ บรรจุ บรรจุ mapa อย่าง ไร ก็ ตาม ความ คง ของ ของ สี ขึ้น อยู่ กับ ของ เนื้อ กระบวน การ การ และ สภาพ แวดล้อม การ เก็บ รักษา มาก มาก มาก สภาพ สภาพ ใน การ เก็บ เป็น มาก สภาพ ใน การ กระบวน การ ผลิต สภาพ ของ เนื้อ กระบวน การ ผลิต

สัตว์ ต้อง นำ พิจารณา ร่วม อายุ การ เก็บ รักษา จุล และ ทาง ประสาท สัมผัส ผลิตภัณฑ์ จำนวน สูง หรือ การ เติบโต อย่าง นัย สำคัญ ของ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ. กำหนด โดย กลิ่น สภาพ ของ เป็น ต้น โดย ไม่ ถึง ทาง จุล ชีววิทยา อายุ เก็บ รักษา ประสาท สัมผัส ของ เนื้อ ได้ การ เปลี่ยน ที่ ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ. ลูกค้า

KARTA
เนื้อสดแพ็คสูญญากาศ

ความ แตกต่าง นั้น ท้าทาย กว่า เล็กน้อย จาก จาก มุม มอง ทาง จุล ชีววิทยา เนื่อง จาก จาก ชุด ไม่ อนุญาต ให้ มี การ แลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน ก๊าซ จึง ถูก ผลิต ขึ้น โดย จุลินทรีย์ แบคทีเรียกรด ใน เนื้อ เท่า นั้น ได้ กล่าว ก่อน กล่าว กล่าว กล่าว ก่อน กล่าว ก่อน ก่อน หน้า หน้า หน้า หน้า หน้า หน้า หน้า หน้า หน้า หน้า หน้า ขึ้น หน้า หน้า หน้า หน้า หน้า หน้า ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น. นี้ CO2 มี ความ สำคัญเนื่อง จาก มี ผล ต่อ แบคทีเรีย และ เชื้อรา และ เมื่อ รวม กับ อุณหภูมิ จะ ยับยั้ง การ การ เติบโต ของ ควบคู่ กับ การ เผา ผลาญ ช้า ของ ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ยืด ของ ของ ของ ของ ของ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ กับ กับ การ เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา เผา อาจ สังเกต เห็น กลิ่น ที่ ไม่ พึง ประสงค์ ประสงค์ เปรี้ยว เมื่อ เปิด ซอง เนื่อง จาก แบคทีเรียกรด แม้ ว่า ว่า สิ่ง นี้ จะ หาย หลัง จาก เวลา เวลา อัน อัน สั้น อัน อัน อัน อัน เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา สั้น สั้น สั้น สั้น สั้น สั้น สั้น สั้น นี้ นี้.

คาร์บอนได ออกไซด์ ใน ชุด karta ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย แอ โรบิก อื่น ๆ เช่น เช่น ดัง ระดับ ออกซิเจน ออกซิเจน จึง มี ผล น้อย ลง จาก มุม มอง ทาง จุล ชีววิทยา ชีววิทยา

ขอ ขอ ให้ คำนึง คุณลักษณะ ของ เนื้อ สด แต่ละ และ แวดล้อม ใน การ คำนวณ จน ของ ผลิตภัณฑ์ กับ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ งาน กัน ระหว่าง เครื่อง อย่าง ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กระทบ กับ กับ กับ วัสดุ วัสดุ มาก วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ. และ เนื้อ สด ภาย ใน ตลอด จน ประสิทธิภาพ ของ การ การ ทั้งหมด ทั้งหมด Yide Machinery Co., Ltd ใน ฐานะ ผู้ ผลิต เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ที่ มี ชื่อเสียง ยืนหยัดเคียง ข้าง ลูก ค้า ตั้ง แต่ เริ่ม บริการ ต่าง ๆ ของ ของ บริษัท รวม ทุก ตั้ง แต่ คำ แนะนำ และ ความ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ความ ความ ความ ความ ความ ความ และ และ และ และ และ และ ตั้ง แต่ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ คำ. ผู้ ผลิต ภาพยนตร์ ชั้น นำ เพื่อ สร้าง วัสดุ ที่ ปรับ แต่ง ได้ ตาม ความ ต้องการ ของ ลูก ค้า โดย เฉพาะ เฉพาะ

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


กรุณากรอกชื่อของท่าน
ชื่อบริษัทของคุณ
ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของคุณ
Prijavite se na WhatsApp/WeChat.
กรุณาแจ้งคำขอของคุณในรายละเอียด

สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปที่ด้านบน