ภาพรวมบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดบรรยากาศดัดลแง

ผัก และ ผลไม้ สด เป็น ส่วน สำคัญ ของ อาหาร ของ มนุษย์ และ การ เก็บ รักษา ระหว่าง การ รักษา และ การ ขนส่ง ขนส่ง ความ อย่าง ยิ่ง การ ใช้ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ยืด อายุ การ และ ลด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง เก็บ เก็บ เก็บ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง การ การ ใช้ และ ลด ลด ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้. ขยะ อาหาร บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ขึ้น อยู่ อยู่ กับ ความ แตกต่าง และ การ เปลี่ยนแปลง ใน ใน การ ของ ผลไม้ และ ผัก สด และ และ การ ของ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สามารถ ปรับ ปริมาณ และ ออกไซด์ ภาย บรรจุภัณฑ์ แบบ การ หายใจ ผัก หายใจ หายใจ หายใจ ผัก ผัก หายใจ หายใจ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ สามารถ สามารถ และ และ และ และ และ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ. ผลไม้ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต และ การ สืบพันธุ์ ของ และ การ สร้าง เอทิลีน เพื่อ เพื่อ ยืด การ เก็บ รักษา ผลไม้ และ ผัก ผัก สด สด สด และ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ รักษา รักษา สด สด สด สด.

ผล กระทบ และ คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ได้ รับ ผล กระทบ จาก หลาย ปัจจัย ได้ แก่ การ หายใจ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และ องค์ ประกอบ ของ ก๊าซ ลักษณะ ฟิล์ม ความ จุบรรจุภัณฑ์ อุณหภูมิ บรรยากาศ สามารถ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ใน ใน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ของ ของ ก๊าซ บรรยากาศ สามารถ สามารถ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ. นำ มา ใช้ กับ ผัก และ ผลไม้ สดหลากหลาย ชนิด รวม ทั้ง ผลไม้ และ ผัก สดหั่น เช่น แอปเปิ้ล องุ่น สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ สับปะรด แครอท มะเขือ ขึ้น ฉ่าย ฉ่าย ผัก กาด และ บร็อคโคลี่ เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดบรรยากาศดัดแปลง

ปัจจัย ที่ มี ผล ต่อ คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ สำหรับ สำหรับ ผลไม้ และ ผัก สด

คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ของ ผัก และ ผลไม้ สด ใน บรรยากาศ ขึ้น ขึ้น กับ กับ วัสดุบรรจุภัณฑ์, อัตราส่วนก๊าซ, อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย

วัสดุบรรจุภัณฑ์

ที่ ที่ สำคัญ ที่ สุด บรรจุภัณฑ์ ที่ การ ปรับ ปรับ บรรยากาศ ของ และ ผัก สด วัสดุ บรรจุภัณฑ์ มี คุณสมบัติ กั้น ก๊าซ สูง เพื่อ แน่ใจ ว่า ผสม ใน บรรจุภัณฑ์ ไม่ รั่วไหล พัฒนา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ พอ ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พอ พอ พอ ก๊าซ ก๊าซ สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง. ลิเมอร์ ฟิล์ม โพลีเมอร์ ถูก นำ มา มา ใช้ มาก ใน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ มี มี บรรยากาศ ปัจจุบัน ปัจจุบัน โพลิเอทิลีน (PE) โพลิโพรพิลีน (pp) โพลิไวนิลคลอไร ด์ (PVC) โพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) โพลีสไตรีน ที่ เน้น แกน แกน สอง แกน (BOPS) โพลีสไต รีน (ps)) ฟิล์ มหด โพลีบิวทา โพลีบิวทา ได ได ได โพลีบิวทา มหด มหด มหด มหด มหด โพลีบิวทา โพลีบิวทา โพลีบิวทา โพลีบิวทา อีน (pb) ฟิล์ม ยืด เอทิลีน เอทิลีน-ไวนิล ฟิล์ม อะซิเตทโค พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ (eva) เป็น ต้น เป็น วัสดุ ฟิล์ม โพลีเมอร์ ทั้งหมด ที่ ใช้ กัน ไป ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ MAP ใน การ ผลิต ฟิล์ม ฟิล์ม สามารถ ใช้ เทคโนโลยี กระบวน การ และ ส่วน ส่วน ใน การ บรรจุ ที่ แตกต่าง กัน กัน เพื่อ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม ตาราง ต่อ ไป แสดง รายการ คุณสมบัติ ของ วัสดุ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ทั่ว ไป ไป

วัสดุบรรจุภัณฑ์การซึมผ่านของไอน้ำ WVP (g/m2▪ง)อัตราการส่งผ่านออกซิเจน OTR (ซม.3/m2▪d▪atm) CO2 อัตราการส่ง (ซม.3/m2▪d▪atm)อุณหภูมิหลอมเหลว (℃)
LDPE6 ~ 23.23900 ~ 130007700 ~ 77000105 ~ 115
LLDPE16 ~ 317000 ~ 930015105 ~ 43165122 ~ 124
HDPE4 ~ 10520 ~ 40003900 ~ 10000128 ~ 138
พีวีซี30 ~ 40150 ~ 350450 ~ 1000212
PVDC1.5 ~ 58 ~ 2650 ~ 150160 ~ 172
PS100 ~ 125500018000
ljubimac50 ~ 100255 ~ 510245 ~ 265

การศึกษาจำนวนมากได้ชี้แจงคุณสมบัติการถนอมรักษาของวัสดุต่างๆ สำหรับบรรจุภัณฑ์ผลไม้และผักสดที่มีบรรยากาศดัดแปลง การศึกษาบางชิ้นได้ใช้พลาสติกแรปโพลีเอทิลีนชนิดต่างๆ เพื่อบรรจุ Agaricus bisporus และพบว่าความเข้ม ของ การ เกิด สี น้ำตาล กิจกรรม ของ เอนไซม์ ที่ เกี่ยวข้อง ทาง สรีรวิทยา และ เนื้อหา ของ สาร เสื่อม สภาพ จะ ต่ำ กว่า กว่า กลุ่ม ที่ ได้ บรรจุ หีบ ห่อ สามารถ อายุ การ รักษา ดี รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ หีบ รักษา.

จาก การ ศึกษา ที่ เกี่ยวข้อง พบ ว่า บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ มี ความ หนา ต่าง กัน ของ มี ผล อย่าง มาก มาก คุณภาพ เก็บ รักษา ลูก พีช การ ปริมาณ ทั้งหมด อัตรา การ การ เปลี่ยนแปลง เตรท เตรท เตรท เตรท เตรท เตรท เตรท เตรท เตรท เตรท ได้ ได้ ได้ ได้ สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ลูก ลูก พีช การ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช. ใน ส่วน ของ ปริมาตร ของ o2 และ co2 ใน บรรจุภัณฑ์ แสดง ให้ เห็น ว่า ว่า บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ สามารถ รักษา น้ำ ผึ้ง ได้ มี นัย ลูก พีชสามารถ ไต เตร เตร กรด และ ยับยั้ง การ ปริมาณ น้ำตาล ทั้งหมด

วัสดุบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ

วัสดุบรรจุภัณฑ์ใหม่

ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน เป็น หนึ่ง ใน สาเหตุ หลัก ของ การ เน่า เสีย ของ อาหาร ดัง นั้น การ วัสดุ ฟิล์ม ที่ มี ฤทธิ์ ฤทธิ์ ต้าน อิสระ บรรจุผลไม้ และ ผัก สด ค่อย กลาย เป็น ใน ฟิล์ม ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา และ และ และ และ และ และ ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ใน. อนุมูล อิสระ คือ การ เพิ่ม สาร ต้าน อนุมูล อิสระ ลง ใน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ หรือ เคลือบ วัสดุ และ ภาย ใน เวลา หรือ หรือ พื้นที่ สาร อนุมูล อิสระ ที่ ใช้ อยู่ ใน วัสดุ สามารถ ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อิสระ อิสระ อิสระ อิสระ อิสระ อิสระ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ สามารถ. เพื่อป้องกันมลพิษทางอาหาร

การ พัฒนา อย่าง รวดเร็ว ของ นาโนเทคโนโลยี ทำ ให้ เกิด วิธี การ ใหม่ ใน ด้าน การ เก็บ รักษา ใน การ วิจัย บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สดดัดแปลง การ เติม อนุภาคนาโน สามารถ ปรับปรุง ทาง ความ สามารถ ใน แบคทีเรีย ของ คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ ต้าน ต้าน ต้าน ต้าน การ การ การ ต้าน ต้าน ต้าน ต้าน ต้าน ต้าน ต้าน ต้าน อนุภาคนาโน อนุภาคนาโน สามารถ แบคทีเรีย ของ ของ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ. แบบ ดั้งเดิม มี ควบคุม การ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน เพียงพอ ยึด นาโน นาโน สามารถ ปัญหา ได้ จาก เพิ่ม บาง รา รา รา รา รา รา รา อย่าง อย่าง รา รา รา รา รา น้ำ น้ำ ค้าง จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม จาก เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม บรรลุ บรรลุ บรรลุ. พื้น ผิว ขึ้น รูป ฟิล์ม บาง ประเภท สำหรับ ฟิล์ม ยึด นาโน และ มี ราคา ค่อน สูง สูง

อัตราส่วนผสมของแก๊ส

อัตราส่วน ส่วน ผสม ของ แก๊ส หมาย ถึง อัตราส่วน การ ผสม ของ ออกซิเจน คาร์บอนได ออกไซด์ และ ไนโตรเจน บรรยากาศ ดัดแปลง สำหรับ ผัก ผัก และ และ ของ ของ ของ ของ ของ co2 ใน สภาพ การ จัด เก็บ หนึ่ง บรรจุภัณฑ์ ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา หายใจ หายใจ และ ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ไม่ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ของ ผลไม้ และ สด จาก การ หายใจ หายใจ ใช้ ของ ผัก และ ผลไม้ จะ การ เน่า ของ ผัก และ ผลไม้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ สามารถ ผัก ผัก และ และ และ และ และ สามารถ สามารถ สามารถ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ. ชดเชย ข้อ บกพร่อง ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ได้ อย่าง ประสิทธิภาพ และ ปรับปรุง อายุ การ การ เก็บ ผัก สด ได้ อย่าง มี มี ประสิทธิภาพ

ส่วนผสมก๊าซบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ

การใช้บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศเพื่อให้หมากสด โดยการวัดและคำนวณประเภทการหายใจและอัตราของหมาก การทดสอบแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิ 6 ℃ และองค์ประกอบของก๊าซคือ O2: CO2: N2 = 2%: 5%: 93% เป็น บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ และ พารามิเตอร์ พารามิเตอร์ ที่ เหมาะสม ที่ สุด สำหรับ อุณหภูมิ ใน การ การ จัด เก็บ บรรจุภัณฑ์ เห็ด ดัดแปลง บรรยากาศ อุณหภูมิ อุณหภูมิ การ เก็บ คือ 4 ℃ และ ความ เข้มข้น ก๊าซ ต้น ต้น คือ O2: CO2 = 15%: 5% ซึ่ง ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ มี มี มี มี เข้มข้น ของ การ หายใจ ต่ำ สุด และ มี ผล ใน การ เก็บ รักษา ที่ ดี ที่ สุด เข้มข้น เข้มข้น ของ ของ ของ ของ co2 ที่ สูง รักษา ความ สมบูรณ์ ของ ผนัง เซลล์ ของ ของ ผนัง ของ ของ สมบูรณ์ และ จาก ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ โปรตีน โปรตีน โปรตีน โปรตีน โปรตีน โปรตีน โปรตีน โปรตีน เซลล์ เซลล์ เซลล์ เซลล์ เซลล์ เซลล์ เซลล์ เซลล์ ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ผนัง ให้สูงขึ้น

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

รักษา รักษา ความ สัมพันธ์ ใกล้ชิด การ หายใจ ของ ผลไม้ ผัก ดัง นั้น จึง ส่ง กระทบ ตรง ต่อ อายุ การ เก็บ และ สด ใน บรรจุภัณฑ์ ขึ้น อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง สูง อายุ อายุ อายุ การ การ ผัก การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ. มี การ หายใจ และ การ เผา ผลาญ ที่ แข็งแรง การ เปลี่ยนแปลง ทาง สรีรวิทยา อย่าง รวดเร็ว การ น้ำ อย่าง รวดเร็ว และ คุณภาพ คุณภาพ ของ และ ลด ลง หาก อุณหภูมิ เกิน อาจ เกิด เสียหาย เผา ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ ลง ลง ลง ลง ลง ลง หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก หาก เสียหาย. สมดุล ทำ ให้ ผัก และ ผลไม้ ผลไม้ มี สั้น ลง การ ระบาย ความ ร้อน ใน ระดับ กลาง สามารถ ลด ลด การ หายใจ เหลือ ค่า สุด ที่ ไม่ ผล การ งาน และ อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร การ การ การ การ การ การ การ และ และ และ และ และ และ สุด สุด สุด สุด สุด สุด ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่. ดี ตารางต่อไปนี้แสดงค่าที่เหมาะสมที่สุด อัตราส่วนผสมของแก๊ส และ อุณหภูมิในการจัดเก็บ ผักและผลไม้หลายชนิดในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบราศก

proizvodอัตราส่วนผสมของแก๊สอุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃)
แอปเปิล2~3% โอ2/1~2% CO2/97~95% ไม่มี20 ~ 5
สตรอเบอร์รี่10% โอ2/15~20% CO2/70~75% ไม่มี20 ~ 5
ลูกแพร์2~5% โอ2/3~10% CO2/85~95% ไม่มี25 ~ 13
บร็อคโคลี1~2% โอ้2/5~7% CO2/91~94% ไม่20 ~ 5
ผักกาดหอม2~5% โอ2/0~2% CO2/93~98% ไม่20 ~ 5
เห็ด10~15% CO2/85~90% ไม่มี20 ~ 5
มะเขือเทศ3~5% โอ2/95~97% ไม่มี25 ~ 13
ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

นอก จาก ปัจจัย ข้าง ต้น แล้ว คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ผลไม้ และ ผัก สด ยัง อยู่ กับ ปัจจัย ต่าง ต่าง เช่น การ หายใจ ของ ผัก และ น้ำหนัก ผัก และ ผลไม้ อากาศ และ ซึม ซึม ซึม ซึม ซึม ซึม ซึม ซึม ซึม ซึม ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ความ ความ ความ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ของ ของ ผัก อากาศ และ และ ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก. พื้นที่ ผิว ของ คอนเทนเนอร์ ซึ่ง ต้อง พิจารณา ให้ ถี่ ก่อน ก่อน โครงการ โครงการ

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ

วิธี การ ออก แบบ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สำหรับ ผลไม้ ผัก ผัก สด

เนื่อง จาก ความ หลากหลาย ของ ผัก และ ผลไม้ และ ความ ซับซ้อน ของ สภาพ แวดล้อม แวดล้อม การ แบบ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สำหรับ ผลไม้ ผัก สด เป็น เป็น โครงการ ที่ ซับซ้อน กระบวน ทั่ว ไป มี ดัง นี้:
(1). ของผักและผลไม้
(2) หลัง จาก กำหนด สภาพ แวดล้อม เป้า เป้า ที่ ปรับ เปลี่ยน บรรยากาศ แล้ว ขั้นตอน ต่อ ไป การ กำหนด ความ ฉลาด ฉลาด ทาง การ และ การ หายใจ ของ ผลไม้ บรรจุ หีบ สามารถ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ การ การ การ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ หายใจ. จำลองการหายใจของผลไม้สด เทรนด์ถูกจำลองแูาาคุ
(3) กำหนด พารามิเตอร์ ที่ เกี่ยวข้อง ของ ของ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ คุณ สามารถ กำหนด ความ หนา ข้อมูล จำเพาะ และ การ และ ผัก ผัก ของ ฟิล์ม ได้ ก่อน นั้น จึง คำนวณ การ ซึม ผ่าน ก๊าซ ของ ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ที่ ความ เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้น ของ ของ ของ ฟิล์ม ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ต้องการ เข้มข้น ก๊าซ ของ ฟิล์ม ฟิล์ม จึง คำนวณ ต้องการ เข้มข้น นั้น นั้น จึง คำนวณ การ การ เข้มข้น. ก๊าซ เป้า หมาย และ อัตรา การ หายใจ ของ และ ผลไม้ แล้ว ค้นหา ฟิล์ม ฟิล์ม วัสดุ ใกล้เคียง กับ ค่า อุดมคติ มาก ที่ ที่ สุด สุด สุด มาก อุดมคติ อุดมคติ อุดมคติ อุดมคติ อุดมคติ อุดมคติ ค่า ค่า สุด สุด สุด สุด.
(4). ผลไม้ บรรจุ หีบ ห่อ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ หรือ ไม่ หาก ผล การ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรง วัตถุประสงค์ พารามิเตอร์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ออก แบบ จะ ถูกต้อง ฉะนั้น จะ ต้อง ต้อง ทำ การ ออก แบบ พารามิเตอร์ การ ตรวจสอบ ทดลอง

เครื่องบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดดัดแปลงบรรยุ

หลัง จาก กำหนด ปัจจัย อื่น ๆ ทั้งหมด ทั้งหมด ที่ ผล ต่อ คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ของ บรรจุภัณฑ์ ของ รวม ของ อัตราส่วน ของ ก๊าซ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สภาพ สภาพ ใน จัด เก็บ และ อื่น ๆ สุด ท้าย การ เปิด บรรจุภัณฑ์ ผลไม้ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ สด สด สด สด สด สด สด สด สด และ และ คือ คือ คือ คือ อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น อื่น เครื่อง บรรจุภัณฑ์ เรา ผลิต และ จำหน่าย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ประเภท ประเภท ต่าง ๆ ที่ เหมาะ กับ บรรจุภัณฑ์ ผลไม้ ผัก สด ตาม ตาม ข้อ กำหนด เครื่อง และ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ ใช้:

1. เครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศใช้ ถาดแข็ง และ ฟิล์มปิดผนึกด้านบนแบบยืดหยุ่น: เครื่อง รุ่น Karta ชุด นี้ สามารถ ทำ ทำ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ Real ได้ โดย การ ดูด ดูด อากาศ จาก ถาดแข็ง และ แทน ที่ ด้วย ด้วย ล่วง หน้า ถาดแข็ง สามารถ ทำ ล่วง หน้า เทอร์โมฟอร์ม โดย โดย เครื่อง เครื่อง kartu เอง ดู ราย ได้ ที่ ที่ ที่ ที่ โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง หน้าสินค้า.

เครื่องซีลถาดเครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดังAP420MXNUMX

2. เครื่องบรรจุสูญญากาศสองห้อง และ เครื่องซีลปากถุงแบบหมุนสำเร็จรูป ด้วยฟังก์ชันเติมแก๊ส ใช้ ถุงสูญญากาศสำเร็จรูป: เครื่อง นี้ ยัง ใช้ กระบวน การ เติม ก๊าซ สูญญากาศ เพื่อ แทน ที่ บรรยากาศ ภาย ภาย ใน ด้วย ไนโตรเจน หรือ ก๊าซ ผสม ยืด อายุ การ รักษา ผัก และ ผลไม้ สด วิดีโอ ต่อ นี้ สำหรับ การ อ้างอิง

3. เครื่องห่อไหล HFFS ล้าง ด้วย แก๊ส: เครื่อง แบบ ไหล ไหล และ ห่อ ผัก และ ผลไม้ สด ม้วน พลาสติก ก่อน ปิด ผนึก บรรจุภัณฑ์ สามารถ ไนโตรเจน ลง บรรจุภัณฑ์ เป็น เก็บ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ปิด ปิด ปิด ผนึก ผนึก เป็น ฟังก์ชัน ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก สำหรับเครื่องห่อกระแส HFFS

เครื่องห่อไหลแนวนอน

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


กรุณากรอกชื่อของท่าน
ชื่อบริษัทของคุณ
ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของคุณ
Prijavite se na WhatsApp/WeChat.
กรุณาแจ้งคำขอของคุณในรายละเอียด

สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปที่ด้านบน