สุดยอดคู่มือ: VSP Vacuum Skin Pack และ Stroj za vakuumsko pakiranje u kožu

เชิงนามธรรม: บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว vsp เป็น เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ทันสมัย ​​ซึ่ง ส่วน ใหญ่ ใช้ ใน ใน อุตสาหกรรม อาหาร และ บรรจุภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว แบบ แบบ ครบ วงจร แต่ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ แบบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ โต๊ะ ขนาด เล็ก ไป จน ถึง ถึง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิวเทอร์โมฟอร์ม อ่าน บท ความ เพื่อ เพื่อ ค้นหา คำ ของ คำ ถาม ของ คุณ เกี่ยว กับ vsp เครื่อง แพ็ค ผิว สูญญากาศ และ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ ส่ง ส่ง สูญญากาศ สูญญากาศ และ และ และ และ และ และ และ และ คำถามโดยกรอกใน แบบฟอร์มการติดต่อ ที่ส่วนท้ายของบทความ อีเมล: lander@landercn.com.

แพ็คผิวสูญญากาศ

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว VSP คืออะไร

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว vsp เป็น เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ขั้น สูง ที่ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย ใน บรรจุภัณฑ์ อาหาร พรีเมียม พรีเมียม และ บรรจุภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ บรรจุภัณฑ์ ผิว รวม ชั้น ชั้น พิเศษ พิเศษ โปร่งใส พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น ชั้น โปร่งใส โปร่งใส โปร่งใส โปร่งใส โปร่งใส โปร่งใส โปร่งใส โปร่งใส โปร่งใส บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฟิล์มแพ็คผิว เป็นการปิดผนึกด้านบน the proizvod เพื่อบรรจุตรงกลางและ ถาดแพ็คผิวพลาสติก ili กระดาษแข็ง ที่ยึดผลิตภัณฑ์ไว้ที่ด้านล่างของบรรจุภัณฑ์

(ใน บท ความ นี้ เรา จะ พูด ถึง เฉพาะ ข้อมูล ที่ เกี่ยวข้อง ของ บรรจุภัณฑ์ อาหาร สูญญากาศ ผิว)

เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ นี้ เรียก ว่า ว่า "บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ" เนื่อง จาก ฟิล์ม แพ็ค ผิว ด้าน ด้าน บน ถูก ให้ ร้อน เพื่อ ยึด ติด ติด และ ถาดแพ็ค ผิว / กระดาษ แข็ง อย่าง แน่น เหมือน "ผิว ที่ สอง" ของ พิจารณา ถึง ถึง ถึง ความ โปร่งใส สูง ของ ฟิล์ม แพ็ค ผิวหนัง แทบ มอง ไม่ ไม่ เห็น บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ผสมผสาน ประโยชน์ ใช้ สอย สอย และ ไว้ ด้วย กัน อย่าง ลง ลง ตัว ข้อ เปรียบ ที่ ไม่ เหมือน ใคร ใคร ทำ บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ เป็น โซลูชัน ที่ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ อาหาร พรีเมียม โดย เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ จาก จาก จาก บรรจุภัณฑ์ ระดับ พรีเมียม โดย เฉพาะ จาก บรรจุภัณฑ์ อาหาร ระดับ พรีเมียม โซลูชัน โดดเด่น จาก ผิว สูญญากาศ เป็น โซลูชัน ที่ จาก. เนื้อ สัตว์ สัตว์ ปีก อาหาร ทะเล และ ผลิตภัณฑ์ จาก ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ชีส

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว

ประวัติของบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว

เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว VSP ถูก ประดิษฐ์ ขึ้น ปี พ.ศ. 2498 และ นำ ไป ใช้ กับ กับ ทั้ง อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ อาหาร และ บรรจุภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ การ การ ใช้ บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ผิว ใน ธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร เฉพาะ จาก เนื้อ สัตว์ และ อาหาร อาหาร ทะเล กำลัง เฟื่องฟู ใน ช่วง ไม่ กี่ ผ่าน มา ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง นั้น นั้น ช่วง ช่วง ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ นั้น นั้น นั้น นั้น สัตว์ สัตว์ สัตว์ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ ผู้ คน อาจ คิด ว่า เทคโนโลยี แพ็ค สูญญากาศ ผิว ถูก คิดค้น ขึ้น สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ของ อาหาร เท่า นั้น นั้น นั้น

ไม่ เป็น เช่น นั้น เลย ที่ จริง บรรจุภัณฑ์ ผิว ผิว มี ใช้ อย่าง แพร่หลาย สำหรับ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ของ นับ ตั้ง แต่ มี การ ประดิษฐ์ รวม ถึง ไฟฟ้า แผง วงจร อุปกรณ์ เครื่อง มือ มือ มือ มือ มือ มือ มือ ไฟฟ้า แผง แผง วงจร อุปกรณ์ อุปกรณ์ ฯลฯ มือ ไฟฟ้า แผง แต่ มี การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ.

เทคโนโลยี การ บรรจุ หีบ ห่อ ผิว สูญญากาศ สูญญากาศ มี พัฒนา พัฒนา ใน 2 วิธี: เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผิว และ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว การ และ การ เปลี่ยนแปลง ของ ปัจจัย ทั้ง 2 ประการ กำลัง ผลักดัน การ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ของ ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย สูญญากาศ ใน วง กว้าง มาก ขึ้น การ วิจัย วิจัย ให้ เห็น ว่า ใน ใน ปี ปี 2025 ตลาด บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว จะ อยู่ ที่ ที่ 5 พัน ล้าน ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ดอลลาร์ ประมาณ ที่ ที่ ที่ ที่ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ

ข้อดีและประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว

ใน ฐานะ ที่ เป็น หนึ่ง ใน เทคโนโลยี เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ อาหาร ชื่นชอบ มาก ที่ สุด สุด บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ให้ ประโยชน์ ที่ เหลือ เหลือ เชื่อ ทุก ใน: ผู้ แปร รูป อาหาร โลจิสติกส์ จัด จำหน่าย ผู้ ค้า ปลีก บริโภค ปลาย ปลาย ทาง ทาง ทาง จัด ผู้ ผู้ ค้า ปลีก ปลาย จัด จำหน่าย ผู้ ผู้ ค้า แปร และ ปลาย จัด จำหน่าย ผู้ ผู้ แปร รูป รูป รูป ปลาย ผู้ ผู้ แปร แปร รูป

ด้าน ล่าง นี้ คือ ข้อ ดี และ ข้อดี 10 ข้อ ของ การ นำ บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ มา ใน ธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร ของ:

 1. จุดประสงค์แรกและสำคัญที่สุดของบรรจุภัณฑ์: produljeni rok trajanja
  Vsp แพ็ค สูญญากาศ ผิว สูญญากาศจริง ๆ ๆ แล้ว เป็น รุ่น อัพเกรด ของ แพ็ค สูญญากาศ โดย โดย เอา เกือบ ทั้งหมด ใน บรรจุภัณฑ์ ออก โดย เฉพาะ ออกซิเจน เพื่อ ผลิตภัณฑ์ อาหาร อาหาร คง ความ สด ได้ ขึ้น ขึ้น แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค แพ็ค สูญ อาหาร คง คง คง คง คง คง คง คง คง ญากาศ ผิว จะ ล็อค ของ เหลว ใน โปรตีน อย่าง แน่น หนา ลด การ ชะล้าง อย่าง มี ซึ่ง เป็น สิ่ง สำคัญ ใน ใน การ อายุ เก็บ รักษา และ มี ที่ ดึงดูด มาก วิธี เก็บ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ ด้วย ด้วย ด้วย การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ รักษา รักษา รักษา รักษา วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี วิธี การ การ การ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ วิธี วิธี วิธี วิธี. สามารถ จัด ส่ง ไป ยัง จุดหมาย ปลาย ปลาย ทาง ลด การ หด ตัว และ และ มี มาก ขึ้น ใน การ ขยาย พื้นที่ ตลาด ของ ไป ยัง เมือง อื่น รัฐ รัฐ แม้ แต่ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ไป ยัง ยัง เมือง เมือง อื่น อื่น แต่.
 2. แพ็ค ผิว สูญญากาศ นำ เสนอ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่ มี และ และ สวยงาม
  ผิว ฟิล์ม แพ็ค ผิว ใสดุจ ครอบคลุม พื้น ของ ผลิตภัณฑ์ และ พื้น ผิว (ถาด หรือ กระดาษ) อย่าง แน่น เหมือน ผิว ที่ สอง ช่วย เพิ่ม ที่ ปรากฏ ของ อาหาร และ แสดง สดใส และ และ และ และ และ และ และ และ ผลิตภัณฑ์ อาหาร อาหาร แสดง แสดง อุดม และ ผลิตภัณฑ์ อาหาร สอง สอง ช่วย ช่วย ช่วย สอง สอง สอง ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย สอง ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ไปด้วยอย่างมาก เต็มตา; นอก จาก นี้ การ ยึด ติดแน่น ของ ผลิตภัณฑ์ จะ ล็อคผลิตภัณฑ์ เข้า กับ ถาด/กระดาษ แข็ง ป้องกัน การ เคลื่อน ตัว และ การ รั่ว ซึ่ง ทำ ให้ ให้ สามารถ แสดง ผลิตภัณฑ์ ได้ ในแนวตั้ง หรือแขวนบรรจุภัณฑ์บนผนัง/ตู้โชว์โดยตรง
 3. แพ็คผิวสูญญากาศสามารถลดการใช้สารกันบูด
  ผู้ บริโภค ปลาย ทาง มี ความ ใส่ใจ ใน สุขภาพ มาก ขึ้น และ กำลัง แสวงหารสชาติ รสชาติ สี ผลิตภัณฑ์ อาหาร ดั้งเดิม ส่ง ผล ผล ให้ แปร อาหาร ตอบสนอง โดย ใช้ กัน น้อย ลง ของ น่า ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และ และ และ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ตอบสนอง ตอบสนอง ตอบสนอง ตอบสนอง ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ น่า น่า น่า น่า น่า น่า น่า ของ ของ ของ ของ. ที่ ใส่ใจ สุขภาพ แพ็ค สูญญากาศ ผิว ผิว vsp เป็น วิธี ที่ สมบูรณ์ แบบ ใน การ ส่ง มอบ คำ มั่น สัญญา สัญญา โดย ไม่ เสียสละ อายุ การ เก็บ รักษา ของ ของ ผลิตภัณฑ์
 4. สำหรับผู้บริโภค ไม่ต้องกังวลเรื่อง Zamrzivač Burn . อีกต่อไป
  ตู้ แช่ แข็ง ทำ ให้ อาหาร เปลี่ยน สี คลุม อาหาร ด้วย น้ำ แข็ง และ ทำ ทำ อาหาร แห้ง ใน พื้นที่ พื้นที่ ผู้ ปลาย ทาง จำนวน ประสบ กับ การ สูญเสีย อาหาร แข็ง เนื่อง จาก อาหาร ดัง กล่าว ผิว ผิว ผิว แข็ง เนื่อง จาก อาหาร กล่าว สูญญากาศ แช่ เนื่อง ประสบ กับ การ อาหาร แช่. ป้องกันไม่ให้ช่องแช่แข็งไหม้ที่ต้นตอเนื่อง จาก การ ระบาย อากาศ ที่ สมบูรณ์ จาก ภาย ใน และ ภาย นอก บรรจุภัณฑ์ การ ลด ลง ของ ช่วย รักษา รักษา ความ ภาย ใน ที่ บรรจุ ใน ผิว ผิว และ หยุด การ ไหม้ ของ ช่อง แช่ แข็งแพ็คสูญญากาศสามารถป้องกันไม่ให้ช่องแช่๔ขไ็ฉ
 5. ประโยชน์ อีก ประการ สำหรับ การ นำ เสนอ อาหาร: เหมาะ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ที่ มี การ ยื่น ออก มา สูง สูง
  สามารถ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ ที่ ยื่น มา สูง พร้อม นำ นำ เสนอ น่า กว่า วิธี การ การ บรรจุภัณฑ์ อื่น ชิ้นหนา เนื้อ ปลา ขนาด ใหญ่ และ ทั้ง ตัว ยึด ให้ แน่น และ โดดเด่น ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ยึด ให้ ให้ แน่น และ และ มุม ใน ยึด ให้ ปลา ขนาด ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่. § 3 มิติที่น่าดึงดูดใจ แพ็คผิวสูญญากาศที่ยื่นออกมาสุด ๆ
 6. ผลประโยชน์ด้านโลจิสติกส์
  แพ็ค ผิว สูญญากาศ อำนวย ความ สะดวก ใน การ ขนส่ง ผลิตภัณฑ์ อาหาร และ ประหยัด ค่า ขนส่ง การ ลด ปริมาณ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ (เทียบ กับ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ karta); อายุ การ เก็บ รักษา ที่ ยาวนาน ของ ผลิตภัณฑ์ ที่ ด้วย ผิวหนัง สูญญากาศ ยัง ยัง ช่วย ขนส่ง เวลา และ ระยะ ทาง ได้ ยาวนาน ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ทาง ทาง ทาง ระยะ ระยะ ระยะ และ และ และ และ ขึ้น สูญญากาศ.
 7. บรรจุภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม.
  ผลิตภัณฑ์ อาหาร ระดับ พรีเมียม ใน แพ็ค สูญญากาศ สูญญากาศ ผิว ผู้ บริโภค มาก ขึ้น ซึ่ง ซึ่ง ให้ ราคา หน่วย ที่ สูง ขึ้น และ และ การ ที่ มาก ขึ้น นอก จาก นี้ การ เก็บ รักษา ยาวนาน ขึ้น ด้วย ผิว สามารถ สามารถ สามารถ เก็บ ที่ ยาวนาน ขึ้น ด้วย สามารถ เก็บ รักษา ที่ ยาวนาน จาก อายุ สามารถ มาก ขึ้น นอก จาก นี้ สามารถ. ลด การ สูญเสีย อาหาร ใน ระหว่าง กระบวน การ การ สูญเสีย อาหาร น้อย ลง ลง หมาย การ สูญเสีย การ ลง ทุน น้อย น้อย ลง ลง ลง ทุน ลง ลง ลง ลง ลง ลง การ การ ลง ลง ลง.
 8. ลดขยะบรรจุภัณฑ์
  มัก มัก จะ ต้อง ใช้ ถาด กระดาษ แข็ง เท่า นั้น ไม่ ต้อง แผ่น รอง รอง ซับ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ MAP ขึ้น อยู่ กับ ที่ เลือก vsp ให้ ที่ เป็น ของ กว่า บรรจุภัณฑ์ อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร ที่ อยู่ อยู่ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อาหาร อยู่ อยู่ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ โฟม eps และ ถาดแข็ง ที่ มี มี น้ำหนัก มาก ใน กรณี ของ การ ใช้ ฟิล์ม ฟิล์ม และ แข็ง กระบวน การ บรรจุ จะ ประสิทธิภาพ สูง และ ใช้ วัสดุ วัสดุ น้อย ลง เทียบ กับ วิธี การ บรรจุภัณฑ์ เดิม เดิม
 9. ลดขยะอาหาร
  ผลิตภัณฑ์ อาหาร ใน แพ็ค สูญญากาศ ผิว มี อายุ การ เก็บ รักษา นาน ขึ้น มี โอกาส น้อย ที่ จะ รับ ความ ความ เสียหาย หรือ หมด ซึ่ง ช่วย ให้ บริษัท บริษัท ผู้ บริโภค ปลาย ลด การ สูญเสีย ของ ผลิตภัณฑ์
 10. เคลื่อนย้ายของเหลวน้อยลง 
  สำคัญ สำคัญ ประการ หนึ่ง แพ็ค สูญญากาศ คือ ความ สามารถ การ ของ เหลว ใน ขณะ วิธี บรรจุ หีบ ห่อ ของ การ ถาด และ การ หุ้ม ภาย เคลื่อน เคลื่อน เคลื่อน เคลื่อน เคลื่อน เคลื่อน เคลื่อน เคลื่อน เคลื่อน เคลื่อน ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ย้าย ห่อ ห่อ ห่อ ของ ของ ใน ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ. บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ จะ ช่วย ป้องกัน การ การ ย้าย ถิ่น ของ เหลว เหลว ซึ่ง หมาย ความ ว่า ผู้ อาหาร สามารถ ใส่ ซอส/น้ำ โดย ไม่ ต้อง ถ่าย โอน ระหว่าง ประกอบ อาหาร การ การ ล้าง เนื้อ เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม) จะ ไม่ ไหล ไป รอบ ๆ บรรจุภัณฑ์ การ การ มี ส่วน สำคัญ ต่อ การ เน่า เสีย การ ของ ของ แบคทีเรีย ทำ ให้ อายุ เก็บ รักษา ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง.
แพ็คสูญญากาศอาหารพร้อมรับประทาน
บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวพร้อมอาหาร

แพ็ค ผิว สูญญากาศ ช่วย ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ได้ ได้ อย่างไร

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว สามารถ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ได้ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ ไม่ สงสัย เลย! แต่มันทำงานอย่างไร? ขออธิบายใน 3 จุด

 1. การยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
  มัก มัก สาเหตุ หลัก การ เสีย ของ อาหาร ผิว ป้องกัน การ เติบโต ของ เนื่อง เอา ออกซิเจน ซึ่ง จำเป็น สำหรับ โรค น้ำ ค้าง และ ยับยั้ง และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ ขยาย ขยาย ขยาย ขยาย ขยาย ขยาย ขยาย ขยาย ขยาย ขยาย ขยาย ขยาย ขยาย ขยาย ขยาย ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง จำเป็น ผล ผล จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น จำเป็น. นี้ สามารถ ปรับปรุง ให้ อยู่ ใน ระดับ ที่ ดี ยิ่ง ขึ้น ไป อีก เมื่อ ใช้ ร่วม กับ วิธี ป้องกัน อื่น อื่น ๆ การ แช่ การ ทำ ความ เย็น เย็น คาย น้ำ และ ฆ่า เชื้อ ด้วย ความ ร้อน
 2. การป้องกันการเกิดออกซิเดชัน
  อีก ครั้ง การ ออกซิเจน ออกซิเจน ออก จาก บรรจุภัณฑ์ ทำ ใน ลักษณะ อื่น: การ ป้องกัน การ ออกซิเดชัน เมื่อ ไขมัน และ และ เม็ด ใน สัมผัส กับ โมเลกุล ของ ออกซิเจน มัน ถูก ออกซิไดซ์ และ ออกซิเดชัน จะ ลด ลด ลด ลด ลด จะ จะ ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด ลด โมเลกุล โมเลกุล โมเลกุล ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ทำ ให้ สูญเสียวิตามินซี และ เอ ใน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ทำ ให้ มี คุณค่า ทาง โภชนาการ โภชนาการ น้อย บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว จะ กำจัด อากาศ อากาศ ทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ ป้องกัน ไม่ ให้ อาหาร สัมผัส ออกซิเจน นั้น จึง กลิ่น หอม คุณค่า ทาง ของ ทาง ทาง ทาง ของ ทาง ของ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ให้ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้. ในบรรจุภัณฑ์
 3. ล็อคและย้ายของเหลวขั้นต่ำเพื่อยืดอายุการร็ก
  ฟิล์ม แพ็ค ผิว ผสาน ผลิตภัณฑ์ เข้า กับ กับ ผิวหนัง/กระดาษ แข็ง อย่าง แน่น หนา เพื่อ ให้ น้ำ ผลไม้/ซุปล็อก จาก การ อพยพ ป้องกัน การ ซึ่ง อาจ ทำ ให้ ให้ แบคทีเรียเน่า เติบโต ได้ ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ซึ่ง อาจ อาจ ทำ ทำ ให้ ให้ เติบโต ได้

VSP

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว เป็น เพียง รุ่น ขั้น ขั้น สูง ของ การ บรรจุ สูญญากาศ ปกติ ดัง นั้น นั้น ทาง เทคนิค แล้ว แพ็ค ผิว สูญญากาศ นำ ไป ใช้ กับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่ สามารถ สูญญากาศ แต่ ใน ความ เป็น เป็น ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ผลิตภัณฑ์ อาหาร เป็น ที่ ที่. จริง เรื่องราว นั้น แตกต่าง ออก ไป ไป อย่าง ไร ก็ ตาม ราคา ของ แพ็ค ผิว ผิว สูญญากาศ vsp ยัง คง สูง กว่า บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ทั่ว ไป รวม ถึง ต้น ทุน ทุน ของ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ และ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ต้น ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน

ใน ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว มัก ใช้ กับ อาหาร ระดับ พรีเมียม ได้ แก่:

 1. ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ สัตว์: สเต็ก เนื้อ เนื้อ หมู ซี่ โครง วัว กระทิง ซี่ โครง แกะ พรีเมียม แฮม แฮม แฮม แฮม แฮม แฮม
 2. อาหาร ทะเล และ ผลิตภัณฑ์ จาก ปลา: เนื้อ ปลา แซลมอน เนื้อ ปลา ทูน่า ปลา พรีเมี่ยม ล็อบสเตอร์ กุ้ง ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
 3. ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ ปีก: ไก่ ทั้ง ตัว เนื้อ ไก่ง วง ตับ ห่าน ปีก ไก่ น่องไก่ ฯลฯ
 4. ผลิตภัณฑ์ชีส
 5. อาหารสำเร็จรูป
 6. ผลไม้พรีเมี่ยม เช่น ลูกทุเรียนจากมายาลเซีย
เครื่องบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศ

เครื่องแพ็คผิวสูญญากาศ

เครื่องบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศคืออะไร

เช่น เดียว กับ ชื่อ ของ มัน เครื่อง บรรจุ ผิว สูญญากาศ เป็น อุปกรณ์ ใน การ ประมวล ประมวล และ บรรจุ อาหาร ผิว ผิว สูญญากาศ สมบูรณ์ ได้ สะดวก และ มี ประสิทธิภาพ กลไก การ งาน งาน ของ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผิว มี ดังนี้:

 1. ใส่ ผลิตภัณฑ์ ลง ใน ถาด ที่ ทำ ไว้ ล่วง หน้า/เทอร์โมฟอร์ม หรือ บน กระดาษ แข็ง
 2. อุ่นฟิล์มแพ็คผิวให้มีอุณหภูมิที่กำหนด
 3. ดึง และ กด ฟิล์ม แพ็ค ผิว ที่ อุ่น เพื่อ ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ และ ถาด/กระดาษ อย่าง แน่น หนา หนา ด้วย เทคโนโลยี สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ ด้วย หนา หนา หนา หนา หนา หนา หนา หนา หนา หนา และ
 4. ตัดขอบด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ

เรา จัดหา เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว แบบ แบบ ครบ ตั้ง แต่ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ บน โต๊ะ จน ถึง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิวเทอร์โมฟอร์ม อัตโนมัติ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ. หมวดหมู่เครื่องบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศ สำหรับรายละเอียด.

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวประเภทหลัก

ให้เป็นไปตาม ระดับอัตโนมัติเรา สามารถ จำแนก เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ โดย ออก เป็น 4 ประเภท: ประเภทคู่มือ; ประเภท กึ่ง อัตโนมัติ แนว ตั้ง ประเภท อัตโนมัติ แบบ อินไลน์; เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวเทอร์โมฟอร์ม

เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศแบบแมนนวล

สูญญากาศ สูญญากาศ ชนิด นี้ ต้องการ การ ดำเนิน การ ด้วย ตน เอง มาก ที่ รวม ถึง การ ใส่ ถาด/กระดาษ เข้า ใน ห้อง สุญญากาศ การ ดึง ฟิล์ม ผิวหนัง ปิด ผลิตภัณฑ์ ตัด จาก บรรจุภัณฑ์ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ เสร็จ สุญญากาศ สุญญากาศ สุญญากาศ ออก ออก การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ ห้องสูญญากาศ
ของเรา ด้านบนของโต๊ะ เครื่องบรรจุสูญญากาศผิว LSP350 และ แบบตั้งพื้นกึ่งอัตโนมัติ เครื่อง VSP LSP760 เป็น เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ แบบ ใช้ มือ ไป 2 เครื่อง

เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศบนโต๊ะ
เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศแบบตั้งโต๊ะ
เครื่องบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศ
เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศกึ่งอัตโนมัติแบูตงัฉ L760SP.

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวแนวตั้งอัตโนมิ

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว แนว ตั้ง ตั้ง อัตโนมัติ แนว ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ls450 ยัง คง ต้อง ต้อง ดำเนิน การ ตน เอง เพื่อ ใส่ ถาด ถาด ลง แม่พิมพ์ นำ บรรจุภัณฑ์ ที่ เสร็จ เสร็จ จาก แม่พิมพ์ สามารถ ป้อน ปิด แพ็ค และ ตัด และ และ และ และ และ และ และ โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย ที่ ที่ โดย โดย โดย โดย โดย โดย ที่ เสร็จ เสร็จ เสร็จ เสร็จ ที่ ที่ เสร็จ เสร็จ เสร็จ เสร็จ ที่ ที่ เสร็จ เสร็จ เสร็จ ที่ ที่ ที่ เสร็จ เสร็จ อัตโนมัติ ดูรายละเอียดเครื่องได้ที่ ลิงค์สินค้า.

เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศอัตโนมัติแบบอินไลน์

สูญญากาศ สูญญากาศ ผิว แบบ แบบ อินไลน์ อินไลน์ อินไลน์ อินไลน์ อินไลน์ อินไลน์ อินไลน์ อินไลน์ อินไลน์ อินไลน์ อินไลน์ อินไลน์ อินไลน์ แบบ ระดับ อัตโนมัติ สูง สุด เพื่อ ลด ลด ทำ งาน ผู้ ปฏิบัติ ปฏิบัติ งาน งาน แค่ ถาด ที่ ทำ ล่วง ล่วง หน้า ผลิตภัณฑ์ ใน เลน กระบวน การ ที่ เสร็จ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ เลน กระบวน กระบวน การ ที่ คลิก สมบูรณ์ สมบูรณ์ เลน ทำ ทำ ไว้ ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ล่วง ลิงค์สินค้า ที่นี่สำหรับรายละเอียดเครื่อง 

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวเทอร์โมฟอร์ม

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิวเทอร์โมฟอร์ม เป็น เครื่อง บรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม บรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม ขั้น รุ่น รุ่น ที่ เกี่ยวข้อง กับ ม้วน ฟิล์ม ล่าง แข็ง เพื่อ termoform ถาดแพ็ค ผิว แข็ง โดย อัตโนมัติ และ ปิด ผนึก ผลิตภัณฑ์ และ ด้วย ม้วน ม้วน ม้วน ม้วน ม้วน ม้วน อัตโนมัติ และ และ ปิด ปิด ผนึก ผลิตภัณฑ์ ด้วย. ฟิล์มแพ็คผิวด้านบน

วิธี การ เลือก ซื้อ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ ที่ เหมาะสม

หาก คุณ ไม่ แน่ใจ ว่า เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ชนิด ใด ที่ เหมาะ กับ ความ ต้องการ คุณ มาก ที่ สุด ให้ ลอง ลอง 3 จุด ต่อ ไป นี้:

 1. ความต้องการกำลังการผลิต. คุณ อาจ ต้อง ใช้ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ เพื่อ วัตถุประสงค์ ที่ แตกต่าง กัน อาจ (1) เพื่อ วัตถุประสงค์ ใน ห้อง ปฏิบัติ การ เพื่อ ทดสอบ ห่อ หุ้ม ผิวหนัง หรือ ศึกษา อายุ การ เก็บ ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ใน แพ็ค สูญญากาศ (2 ) สำหรับ การ ทดลอง ใน ตลาด (3) สำหรับ แพ็ค ผิวหนัง ใน ร้าน ขาย อาหาร อาหาร ขนาด ซูเปอร์มาร์เก็ต (4) การ ผลิต แพ็คสกิน ปริมาณ มาก ที่ ต้อง ใช้ หลาย ร้อย หรือ หลาย พัน ต่อ ต่อ ต่อ ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ใช้ หลาย หลาย หลาย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย หลาย หลาย หลาย หลาย หลาย หลาย หลาย หลาย หลาย หลาย หลาย
 2. ศักยภาพในการขยายกำลังการผลิต. จุ จุ สำคัญ เพราะ ช่วย ให้ ประหยัด เงิน ได้ หาก มั่นใจ ใน การ เติบโต ยอด ผลิตภัณฑ์ ของ คุณ ซื้อ เครื่อง ผิว เครื่อง มี ความ ความ ไป คุ้ม ค่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า คุณ ซื้อ ซื้อ ขึ้น เครื่อง เครื่อง ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ที่มีความจุน้อยกว่า
 3. คิดค่าแรง. ด้วย เครื่อง แพ็ค ผิว ที่ มี ระดับ ระดับ อัตโนมัติ สูง ขึ้น อาจ ช่วย ให้ ให้ ประหยัด แรง ได้ 1-2 คน ซึ่ง จะ ให้ คุณ ประหยัด ประหยัด เงิน ได้ มาก มาก
 4. แผนงบประมาณ. สรุป แล้ว คุณ ต้อง จ่าย ค่า เครื่อง แพ็ค จำเป็น ต้อง ซื้อ เครื่อง ภาย ภาย ใน เงิน ของ แผน งบ ประมาณ อย่าง อย่าง แน่นอน แน่นอน แน่นอน ประมาณ งบ งบ งบ งบ งบ งบ แผน แผน แน่นอน แน่นอน แน่นอน.

วัสดุบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศ

สูญญากาศ เป็น หนึ่ง ใน ปัจจัย ที่ กำหนด คุณภาพ แพ็ค แพ็ค ผิวหนัง ตรง เดียว กับ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ประเภท ๆ เลือ กวัสดุ แพ็ค ผิว ไม่ ใช่ สุ่ม คุณ ทราบ คุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ์ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทราบ คุณสมบัติ คุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ ทราบ คุณสมบัติ แพ็ค ผิว ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่. เลือกขนาดที่พอดี

1) ตาม ลักษณะ ของ บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ มี พื้น ผิว 2 ประเภท:

 1. ถาดพลาสติก: ปกติถาด PP 
 2. กระดาษแข็ง

2) ฟิล์ม ปิด ผนึก ด้าน บน ที่ ที่ ผลิตภัณฑ์ และ พื้น ผิว อย่าง แน่น แน่น หนา เรียก ฟิล์ม แพ็ค ผิว สูญญากาศ วัสดุ ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ อาจ แตกต่าง กัน ไป ผลิตภัณฑ์ ที่ จะ บรรจุ โดย ฟิล์ม แพ็ค ผิวหนัง ผิวหนัง PE / EVOH / PE PE / EVOH / PE

วัสดุบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศ

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


กรุณากรอกชื่อของท่าน
ชื่อบริษัทของคุณ
ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของคุณ
Prijavite se na WhatsApp/WeChat.
กรุณาแจ้งคำขอของคุณในรายละเอียด

สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปที่ด้านบน